Ostatnia aktywność:
wczoraj
 
 
Online
Warszawa
Kraków
Faktura VAT
Dostępność
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
Programowanie80 - 100 / 60 min

Krzysztof

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5,0/5122 opinie

Opis ogłoszenia

Witaj!

Serdecznie zapraszam na profesjonalne, intensywne kursy programowania w językach oraz technologiach  Java , JavaScript , C , C++ , Python , C# , Spring , Spring Boot , Spring Security , Spring DataSpring CloudJPA , Hibernate , QT , ASP NET , ASP NET Core , Entity Framework , TypeScriptAngular , jQuery , HTML , CSS, Bootstrap , Docker , Amazon AWS , GIT  i innych powiązanych.

Programowaniem i nauką programowania zajmuję się już prawie od 10 lat. Znajduję w tym ogromną pasję, dzięki której cały czas rozwijam się i czerpię z tego dużo przyjemności. Podczas naszej współpracy zrobię wszystko, żeby programowanie stało się dla Ciebie równie przyjemne i ciekawe. Nie ma co ukrywać, czeka Cię bardzo dużo ciężkiej pracy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Musimy precyzyjnie określić Twój profil oraz w 100% przygotować Cię do pracy w branży IT. Na rozmowie kwalifikacyjnej nie może być przecież wątpliwości, kto ma dostać pracę :-)

Na początek zachęcam Cię do odpowiedzi na kilka prostych pytań:

Czy chcesz szybko i skutecznie przygotować się do pracy na stanowisku profesjonalnego programisty?

Czy pracujesz już w branży IT, ale chcesz się dalej rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje?

Czy studiujesz i chcesz już teraz rozpocząć pracę, żeby powiększać komercyjne doświadczenie w branży IT?

Czy chcesz poznać wymagania i trendy pożądane w branży IT oraz opanować je na potrzeby rozmów kwalifikacyjnych?

Czy chcesz dokładnie opanować zasady dobrego programowania i poznać najnowsze standardy tworzenia profesjonalnych aplikacji?

Czy chcesz nauczyć się programowania w sposób uporządkowany, tak żeby później bez problemu poznawać inne języki programowania i technologie?

Czy szukasz nowych wyzwań, które pozwolą Ci spełniać się zawodowo?

Czy jesteś gotowy do ciężkiej systematycznej pracy?

Czy chcesz być kreatywny, pomysłowy i tworzyć nowe ciekawe rozwiązania?

Czy cenisz sobie elastyczne godziny spotkań dopasowane do Twoich potrzeb?

Jeżeli przynajmniej na jedno z powyższych pytań w Twoim przypadku odpowiedź brzmi TAK , już teraz skontaktuj się ze mną. Na pierwszym darmowym spotkaniu testowym określimy Twój profil. Przeprowadzimy wstępną rozmowę, na podstawie której dokładnie ocenimy, od którego momentu szkolenia zaczniemy naszą przygodę z programowaniem. Nawet jeżeli nie wiesz, który kurs wybrać, napisz do mnie. Razem na podstawie kilku ważnych czynników określimy, od którego szkolenia warto rozpocząć naszą wspólną przygodę z programowaniem.    

Przygotowałem dla Ciebie INTENSYWNE KURSY PROGRAMOWANIA , w ramach których zmierzysz się z ogromną ilością zadań teoretycznych, praktycznych oraz dużych kompletnych aplikacji. Dodatkowe materiały pozwolą lepiej poznać aspekty programowania. Wsparcie mentora pozwoli na każdym etapie tworzenia Twoich programów unikać niepotrzebnych błędów i nabierać dobrych nawyków programistycznych. Pamiętaj – KURSY SĄ DLA KAŻDEGO . Dlatego możemy zacząć od samych podstaw, a skończyć na zagadnieniach zaawansowanych. Dzięki temu nauczysz się, jak radzić sobie z problemami programistycznymi na każdym etapie rozwijania aplikacji.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi planami szkoleń znajdującymi się poniżej

Masz więcej pytań odnośnie kursów? Zachęcam do kontaktu telefonicznego, sms, mailowego, Skype o każdej porze . Odpowiadam na każdą wiadomość.

Do usłyszenia na naszych spotkaniach :)

KURS JAVA / KOTLIN

1. Zagadnienia podstawowe

   *  Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
   *  Zmienne
   *  Proste typy danych
   *  Słowo kluczowe final
   *  Klasy opakowujące proste typy danych
   *  Słowo kluczowe var
   *  Operatory
   *  Pobieranie i prezentacja danych
   *  Instrukcje sterujące i pętle
   *  Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe
   *  Rozszerzona pętla for
   *  Zarządzanie tablicami z wykorzystaniem metod klasy Arrays
   *  Podział programu na metody
   *  Stos i sterta
   *  Przekazywanie argumentów do metod
   *  Metody o zmiennej ilości parametrów
   *  Zwracanie wartości przez metody
   *  Przeciążanie metod
   *  Obsługa zasobów tekstowych – klasa String
   *  Zarządzanie pojedynczymi znakami – klasa Character
   *  Konwersje z napisu na inny typ danych
   *  Konwersje z innego typu danych na napis
   *  Omówienie klas StringBuilder oraz StringBuffer
   *  Kodowanie znaków w języku Java
   *  Wyrażenia regularne
   *  Zagadnienia uzupełniające

2. Programowanie obiektowe

   *  Definicja klasy i obiektu
   *  Referencja do obiektu
   *  Omówienie założeń enkapsulacji
   *  Praca z modyfikatorami dostępu
   *  Pola składowe klas
   *  Metody dostępowe i modyfikujące
   *  Referencja this
   *  Przegląd wszystkich rodzajów konstruktorów
   *  Wywołanie jednego konstruktora z innego
   *  Domyślna inicjalizacja
   *  Bloki inicjalizujące
   *  Statyczne składniki klasy
   *  Statyczne bloki inicjalizujące
   *  Metody wytwórcze
   *  Klasa Object
   *  Statyczne klasy zagnieżdżone i klasy wewnętrzne
   *  Kompozycja
   *  Zagadnienia uzupełniające

3. Dziedziczenie

   *  Klasy nadrzędne i podrzędne
   *  Słowo kluczowe super
   *  Konstruktory w dziedziczeniu
   *  Przesłanianie metod
   *  Składniki statyczne w dziedziczeniu
   *  Polimorfizm
   *  Przypisania klas nadrzędnych i rzutowanie w dziedziczeniu
   *  Operator instanceof
   *  Metody i klasy z modyfikatorem final
   *  Omówienie problemu diamentowego
   *  Klasy i metody abstrakcyjne
   *  Anonimowe klasy podrzędne
   *  Zagadnienia uzupełniające

4. Refleksje

   *  Klasa Class
   *  Wczytywanie zasobów
   *  Wyliczanie elementów klas
   *  Tworzenie i kontrolowanie obiektów
   *  Wywoływanie metod
   *  Praca z tablicami
   *  Klasa Proxy
   *  Zagadnienia uzupełniające

5. Interfejsy

   *  Deklarowanie interfejsu
   *  Metody abstrakcyjne, domyślne i statyczne w interfejsie
   *  Metody publiczne i prywatne w interfejsie
   *  Pola składowe w interfejsie
   *  Implementowanie interfejsu
   *  Konwersja do typu interfejsu
   *  Rzutowanie i operator instanceof w pracy z interfejsem
   *  Implementowanie wielu interfejsów – rozstrzyganie konfliktów
   *  Omówienie wbudowanych interfejsów od Java 8
   *  Anonimowa implementacja interfejsu
   *  Interfejsy funkcyjne
   *  Wyrażenia lambda
   *  Wyrażenia lambda i zasięg zmiennych
   *  Funkcje wyższych rzędów
   *  Referencje do metod i konstruktora
   *  Zagadnienia uzupełniające

6. Algorytmika

   *  Algorytmy badające właściwości geometryczne
   *  Algorytm badające właściwości matematyczne
   *  Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi
   *  Badanie ciągów danych pod kątem wybranych właściwości
   *  Sortowanie ciągów danych
   *  Zastosowanie metody dziel i zwyciężaj
   *  Wybrane metody numeryczne
   *  Programowanie zachłanne
   *  Algorytmy na tekstach
   *  Wybrane algorytmy kryptograficzne
   *  Rekurencja
   *  Przegląd wybranych struktur danych
   *  Zagadnienia uzupełniające

7. Obsługa wyjątków

   *  Hierarchia klas wyjątków
   *  Sposoby zgłaszania wyjątków
   *  Sposoby przechwytywania wyjątków
   *  Zarządzanie wyjątkami kontrolowanymi
   *  Wyrażenie try z określeniem zasobów
   *  Klauzula finally
   *  Ponowne rzucanie wyjątków
   *  Implementacja własnych klas do obsługi wyjątków
   *  Dziedziczenie klas wyjątków
   *  Asercje
   *  Zagadnienia uzupełniające

8. Wzorce projektowe

   *  Klasyfikacja wzorców projektowych
   *  Implementacja wzorców kreacyjnych
   *  Implementacja wzorców strukturalnych
   *  Implementacja wzorców czynnościowych
   *  Zagadnienia uzupełniające

9. Kolekcje i mapy

   *  Omówienie hierarchii kolekcji
   *  Omówienie wzorca projektowego Iterator
   *  Listy
   *  Zestawy
   *  Kolejki
   *  Właściwości
   *  Zestawy bitów
   *  Zestawy wyliczeniowe
   *  Przegląd klas oraz interfejsów współpracujących z kolekcjami
   *  Mapy i widoki map
   *  Przegląd klas oraz interfejsów współpracujących z kolekcjami
   *  Zagadnienia uzupełniające

10. Strumienie

   *  Prezentacja założeń programowania funkcyjnego
   *  Omówienie zasady działania strumieni
   *  Tworzenie strumienia
   *  Przegląd wszystkich operacji strumieniowych
   *  Metody końcowe i pośrednie
   *  Zastosowanie wyrażeń lambda w pracy ze strumieniami
   *  Zastosowanie referencji do metod w pracy ze strumieniami
   *  Omówienie wzorca Lazy Evaluation podczas analizy pracy strumienia
   *  Typ Optional
   *  Zastosowanie typu Optional w pracy ze strumieniami
   *  Strumienie typów prostych i strumienie równoległe
   *  Zagadnienia uzupełniające

11. Programowanie uogólnione

   *  Klasy i metody uogólnione
   *  Ograniczenie typów
   *  Symbole wieloznaczne w typach podrzędnych
   *  Symbole wieloznaczne typów nadrzędnych
   *  Symbole wieloznaczne ze zmiennymi typami
   *  Nieograniczone symbole wieloznaczne
   *  Przechwytywanie symboli wieloznacznych
   *  Mechanizm wymazywania i metody pomostowe
   *  Ograniczenia wynikające z mechanizmu wymazywania
   *  Refleksje w programowaniu uogólnionym –  uogólniona klasa Class
   *  Przechwytywanie informacji o typie w czasie wykonywania programu
   *  Zagadnienia uzupełniające

12. Aplikacja Maven oraz Gradle

   *  Omówienie architektury i sposobu działania aplikacji Maven
   *  Analiza szablonów projektów
   *  Tworzenie oraz zarządzanie projektem z wykorzystaniem Maven
   *  Praca z plikiem konfiguracyjnym aplikacji Maven
   *  Cykle życia projektu
   *  Praca z modułami zewnętrznymi
   *  Generowanie repozytoriów
   *  Język Groovy
   *  Omówienie architektury i sposobu działania aplikacji Gradle
   *  Tworzenie oraz zarządzanie projektem z wykorzystaniem Gradle
   *  Zagadnienia uzupełniające

13. Testy jednostkowe

   *  Konfiguracja projektu do pracy z frameworkiem JUnit 5
   *  Cykl życia obiektu klasy testującej
   *  Adnotacje wykorzystywane w pracy z frameworkiem JUnit 5
   *  Asercje wbudowane
   *  Zwiększenie możliwości testujących – framework Hamcrest
   *  Implementacja własnych klas do pracy z asercjami
   *  Testy powtarzalne
   *  Testy zagnieżdżone
   *  Testy parametryzowane
   *  Testy dynamiczne
   *  Interfejsy w pracy z testami jednostkowymi
   *  Konfiguracja projektu do pracy z frameworkiem Mockito
   *  Konfiguracja i przygotowanie mock obiektów
   *  Zarządzanie argumentami
   *  Partial mocks
   *  Konfiguracja obiektów spy
   *  Wstrzykiwania mock obiektów
   *  Dobre praktyki implementacji testów jednostkowych
   *  Zagadnienia uzupełniające

14. Modułowość

   *  Omówienie założeń mechanizmu modułowości
   *  Prezentacja różnych rodzajów modułów
   *  Analiza pliku module-info.java
   *  Implementacja przykładowych aplikacji z wykorzystaniem mechanizmu modułowości
   *  Zagadnienia uzupełniające

15. Aplikacje bazodanowe - JDBC

   *  Omówienie architektury aplikacji bazodanowej   
   *  Instalacja środowiska bazodanowego   
   *  Omówienie języka SQL   
   *  Relacje w bazach danych   
   *  Konfiguracja aplikacji do pracy z JDBC   
   *  Zapoznanie się ze wzorcem architektury wielowarstwowej
   *  Implementacja kompletnej komunikacji bazodanowej z wykorzystaniem JDBC
   *  Wykorzystanie bibliotek zewnętrznych do zarządzania JDBC   
   *  Transakcje   
   *  Zarządzanie wynikami zapytań   
   *  Zagadnienia uzupełniające

16. Aplikacje bazodanowe - Hibernate / JPA

   *  Omówienie architektury ORM na przykładzie Hibernate / JPA
   *  Omówienie i prezentacja cyklu życia obiektu w Hibernate / JPA
   *  Konfiguracja aplikacji do pracy z Hibernate / JPA
   *  Klasy mapujące tabele i ich adnotacje
   *  Analiza strategii generowanie kluczy głównych
   *  Przegląd oraz implementacja wszystkich rodzajów relacji bazodanowych
   *  Dziedziczenie i kompozycja w Hibernate / JPA
   *  Mapowanie kolekcji w Hibernate / JPA
   *  Język HQL oraz JPQL
   *  Sposoby optymalizacji komunikacji bazodanowej
   *  Hibernate / JPA oraz mechanizmy cache
   *  Wykorzystanie wzorców projektowych i programowania uogólnionego w zarządzaniu danymi
   *  Architektura wielowarstwowa
   *  Implementacja aplikacji wykorzystującej Hibernate / JPA
   *  Zagadnienia uzupełniające

17. Wielowątkowość

   *  Pojęcie procesu i wątku
   *  Różne sposoby implementacji i uruchamiania wątków
   *  Przerywanie wątku
   *  Różne sposoby implementacji i uruchamiania procesu
   *  Zarządzanie wartościami zmiennych lokalnych w wątku
   *  Wątki użytkownika oraz wątki daemon
   *  Problem współdzielenia zasobów
   *  Synchronizacja
   *  Omówienie metod wait i notify
   *  Locks
   *  Różne sposoby implementacji problemu producent – konsument
   *  Semafory
   *  Synchronizacja pracy wielu wątków przy użyciu mechanizmu latch
   *  Zadania współbieżne – Executor, interfejs ExecutorService
   *  Przechwytywanie wyników obliczeń – Callable, Future
   *  Cykliczne wykonywanie wątków – ScheduledExecutorService
   *  Wartości atomowe
   *  Kolejki blokujące
   *  Klasa ConcurrentHashMap
   *  Przegląd innych struktur danych bezpiecznych dla wątków
   *  Strategie bezpiecznego korzystania z wątków
   *  Obliczenia asynchroniczne – klasa CompletableFuture
   *  Algorytmy równoległe do zarządzania strumieniami i tablicami
   *  Framework Fork/Join
   *  Zagadnienia uzupełniające

18. Programowanie reaktywne

   *  Omówienie Flow API
   *  Implementacja aplikacji realizującej założenia programowania reaktywnego
   *  Mechanizmy reaktywne do zarządzania strumieniami
   *  Zagadnienia uzupełniające

19. Java - zagadnienia dodatkowe

   *  Parametry wiersza poleceń
   *  Garbage collector
   *  Pakiety
   *  Generowanie dokumentacji
   *  Wyliczenia
   *  Rejestrowanie danych – loggery
   *  Projekt Lombok
   *  Debugowanie
   *  Przetwarzanie danych wejściowych i wyjściowych
   *  Zarządzanie ścieżkami, plikami, katalogami
   *  Zarządzanie zasobami w formacie JSON – komunikacja ze zdalnym API
   *  Adnotacje
   *  Data i czas

20. Kotlin - zagadnienia podstawowe

   *  Przegląd języków programowania wykorzystujących JVM
   *  Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
   *  Zmienne
   *  Podstawowe typy danych
   *  Typy bez znaku
   *  Typy nullable
   *  Literały
   *  Zmienne var oraz val
   *  Konwersje pomiędzy typami
   *  Operatory
   *  Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe
   *  Klasy specjalizowane – uproszczony zapis typów
   *  Napisy
   *  Instrukcje sterujące oraz pętle
   *  Instrukcje break oraz continue
   *  Zagadnienia uzupełniające

21. Kotlin - funkcje

   *  Definiowanie funkcji
   *  Parametry funkcji
   *  Argumenty domyślne
   *  Argumenty nazwane
   *  Funkcje o zmiennej ilości argumentów
   *  Wartość zwracana przez funkcję – typ Unit
   *  Funkcje oznaczone specyfikatorem infix
   *  Funkcje inline
   *  Rekurencja i funkcje oznaczone specyfikatorem tailrec
   *  Funkcje wyższych rzędów
   *  Typy funkcyjne
   *  Funkcje anonimowe
   *  Wyrażenia lambda
   *  Słowo kluczowe it
   *  Zwracanie wartości z wyrażenia lambda
   *  Operator _ dla nieużywanych parametrów wyrażenia lambda
   *  Destrukturyzacja w wyrażeniach lambda
   *  Zagadnienia uzupełniające

22. Kotlin - programowanie obiektowe

   *  Definiowanie klasy i obiektu
   *  Omówienie założeń enkapsulacji
   *  Pola składowe w klasie
   *  Backing fields
   *  Pola stałe w czasie kompilacji – compile-time constants
   *  Pola inicjalizowane z opóźnieniem – słowo kluczowe lateinit
   *  Metody składowe w klasie
   *  Konstruktory – primary constructors, secondary constructors
   *  Blok inicjalizatora – słowo kluczowe init
   *  Implementacja funkcji dostępowych oraz modyfikujących
   *  Klasy zagnieżdżone
   *  Klasy wewnętrzne i anonimowe klasy wewnętrzne
   *  Wyrażenia obiektowe
   *  Deklaracja obiektów
   *  Obiekty towarzyszące
   *  Kompozycja
   *  Zagadnienia uzupełniające

23. Kotlin - dziedziczenie

   *  Omówienie założeń dziedziczenia
   *  Klasa Any
   *  Słowo kluczowe open
   *  Klasy nadrzędne i podrzędne
   *  Odwołanie do klasy nadrzędnej – słowo kluczowe super
   *  Przesłanianie metod
   *  Polimorfizm
   *  Metody i klasy final
   *  Przesłanianie pól składowych
   *  Klasy abstrakcyjne
   *  Klasy ze specyfikatorem data
   *  Klasy ze specyfikatorem sealed
   *  Klasy enum
   *  Zagadnienia uzupełniające

24. Kotlin - interfejsy i rozszerzenia

   *  Deklaracja interfejsu
   *  Implementowanie interfejsu
   *  Przesłanianie pól składowych interfejsu
   *  Przesłanianie metod interfejsu
   *  Dziedziczenie interfejsów
   *  Rozwiązywanie konfliktów związanych z implementowaniem wielu interfejsów
   *  Omówienie zasady działania rozszerzeń
   *  Funkcje rozszerzające
   *  Właściwości rozszerzające
   *  Funkcje i właściwości rozszerzające dla obiektów towarzyszących
   *  Rozszerzenia jako składniki klasy
   *  Zagadnienia uzupełniające

25. Zarządzanie projektami - GIT

   *  Omówienie architektury GIT
   *  Przegląd instrukcji GIT
   *  Rozgałęzianie i scalanie w GIT
   *  Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
   *  Praca ze zdalnym repozytorium
   *  Zagadnienia uzupełniające

KURS FRONTEND DEVELOPER ( JavaScript, TypeScript, Angular )

1. HTML

   *  Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
   *  Omówienie standardów i wersji wykorzystywanych technologii
   *  Omówienie struktury podstawowej strony internetowej
   *  Wyjaśnienie pojęcia znacznika i atrybutu
   *  Tekst
   *  Listy
   *  Odnośniki
   *  Obrazy
   *  Tabele
   *  Formularze
   *  Inne komponenty HTML
   *  Zagadnienia uzupełniające

2. CSS

   *  Różne sposoby osadzania arkuszy stylów na stronie
   *  Wyjaśnienie pojęcia selektora
   *  Kaskady reguł
   *  Dziedziczenie
   *  Model pudełkowy
   *  Kolory
   *  Tekst
   *  Listy
   *  Tabele
   *  Formularze
   *  Obrazy
   *  Rozkład normalny
   *  Umiejscowienie względne, bezwzględne oraz ustalone
   *  Elementy pływające
   *  Implementacja układów wielokolumnowych
   *  Układy o stałej szerokości
   *  Gotowe siatki układów
   *  Responsywność
   *  Zagadnienia uzupełniające

3. Bootstrap

   *  Prezentacja możliwości biblioteki Bootstrap
   *  Konfiguracja aplikacji do pracy z biblioteką Bootstrap
   *  Nagłówki
   *  Wyrównanie tekstu
   *  Kolory
   *  Marginesy i odstępy
   *  Obramowania
   *  Ustalanie pozycji i wymiarów komponentu
   *  Grid system
   *  Flexbox
   *  Auto Margin
   *  Wrap
   *  Ordering
   *  Responsywność
   *  Przyciski
   *  Grupy przycisków
   *  Navbar
   *  Listy Groups
   *  Etykiety
   *  Formularze
   *  Tabele
   *  Paginacja
   *  Karty
   *  Alerty
   *  Paski postępu
   *  Jumbotron
   *  Media objects
   *  Carousel Slider
   *  Popovers
   *  Modals
   *  Tooltips
   *  Accordion
   *  Collapse
   *  ScrollSpy
   *  SmoothScroll
   *  Zagadnienia uzupełniające

4.  Webpack

   *  Omówienie architektury oraz instalacja silnika Node.js
   *  Omówienie zasady działania i przeznaczenia narzędzia webpack
   *  Instalacja i konfiguracja modułów potrzebnych do pracy z webpack
   *  Implementacja pierwszego programu z wykorzystaniem webpack
   *  Osadzanie aplikacji na serwerze webpack
   *  Praca z plikiem konfiguracyjnym webpack
   *  Główne komponenty pliku konfiguracyjnego webpack ( entry, output, module loaders, plugins )
   *  Konfiguracja i przygotowanie projektu do pracy z JavaScript
   *  Konfiguracja i przygotowanie projektu do pracy z plikami scss oraz stylami css
   *  Konfiguracja i przygotowanie projektu do pracy z plikami graficznymi
   *  Konfiguracja i przygotowanie projektu do pracy z biblioteką jQuery
   *  Konfiguracja i przygotowanie projektu do pracy z biblioteką Bootstrap
   *  Zagadnienia uzupełniające

5. JavaScript - zagadnienia podstawowe

   *  Zmienne i typy danych
   *  Słowa kluczowe var, let oraz const
   *  Wzorzec IIFE
   *  Block scoping
   *  Instrukcje warunkowe i pętle
   *  Metoda forEach oraz pętla for-of
   *  Iteracja asynchroniczna
   *  Wyrażenia i operatory
   *  Wartości truthy oraz falsy
   *  Tablice
   *  Operacje na tablicach ( scalanie, rozszczepianie, destrukturyzacja )
   *  Metody zarządzające tablicami
   *  Napisy ( string, multi-line string, raw string )
   *  Konkatenacja oraz interpolacja napisów
   *  Obsługa sekwencji specjalnych Unicode
   *  Konwersja napisu do innego typu danych
   *  Wyrażenia regularne
   *  Metody
   *  Metody anonimowe i funkcje wyrażenia
   *  Metody zagnieżdżone
   *  Metody strzałkowe
   *  Przegląd metod wbudowanych
   *  Parametry domyślne metod
   *  Parametry nazwane metod
   *  Parametry opcjonalne
   *  Przechwytywanie parametrów a mechanizm destrukturyzacji
   *  Mechanizm trailing commas
   *  Zmienna arguments oraz mechanizm rest parameters
   *  Zwracanie wartości przez metody
   *  Omówienie założeń programowania asynchronicznego
   *  Typ Promise
   *  Słowa kluczowe async oraz await
   *  Funkcje asynchroniczne
   *  Closures
   *  Typ Symbols
   *  Moduły
   *  Zagadnienia uzupełniające

6. JavaScript - obiekty i klasy

   *  Implementacja obiektu z wykorzystaniem notacji literału
   *  Implementacja obiektu z wykorzystaniem konstruktora
   *  Właściwości obiektu
   *  Definiowanie metody w obiekcie
   *  Wbudowane metody obiektu
   *  Właściwość proto
   *  Słowo kluczowe this
   *  Tablica jako obiekt i tablica obiektów
   *  Przegląd obiektów wbudowanych ( Number, Math )
   *  Definiowanie klasy
   *  Class expressions
   *  Pola klasy
   *  Metody składowe
   *  Konstruktory
   *  Sposoby enkapsulacji danych w klasie
   *  Składniki statyczne
   *  Dziedziczenie
   *  Słowo kluczowe super
   *  Przesłanianie metod
   *  Praca z prototypami
   *  Obiekty i klasy a modułowość
   *  Zagadnienia uzupełniające

7. JavaScript - kolekcje

   *  Omówienie hierarchii kolekcji
   *  Wzorzec projektowy iterator
   *  Pętla for-of w pracy z kolekcjami
   *  Obiekt Array i jego metody
   *  Typed Arrays
   *  Zestawy
   *  Mapy
   *  Generatory
   *  Zagadnienia uzupełniające

8. JavaScript - obiektowy model dokumentu DOM

   *  Interpretacja strony internetowej jako drzewa obiektów
   *  Uzyskanie dostępu do elementów modelu DOM
   *  Przetwarzanie elementów modelu DOM
   *  Poruszanie się po drzewie elementów modelu DOM
   *  Problem węzłów znaku odstępu
   *  Elementy równorzędne, potomne, nadrzędne
   *  Zarządzanie zawartością elementów ( węzły tekstowe, węzły atrybutów )
   *  Dodawanie lub usuwanie zawartości HTML w elementach DOM
   *  Zagadnienia uzupełniające

9. JavaScript - zdarzenia

   *  Omówienie typów zdarzeń
   *  Prezentacja różnych sposobów obsługi zdarzeń
   *  Obserwatory zdarzeń
   *  Parametry w procedurach obsługi zdarzeń i obserwatorach
   *  Przepływ zdarzeń
   *  Obiekt zdarzenia
   *  Delegacja zdarzeń
   *  Zmiana zachowania domyślnego elementu DOM
   *  Przegląd różnych rodzajów zdarzeń ( myszka, klawiatura, przeglądarka, formularz i inne )
   *  Zagadnienia uzupełniające

10. JavaScript - zagadnienia dodatkowe

   *  Obsługa i walidacja formularza
   *  Realizacja komunikacji w standardzie REST – Fetch
   *  Przechowywanie danych w przeglądarce internetowej
   *  Geolokalizacja
   *  Mapy Google

11. jQuery

   *  Analiza struktury biblioteki jQuery
   *  Sprawdzanie gotowości strony
   *  Różne sposoby wyszukiwania elementów modelu DOM
   *  Pobieranie oraz uaktualnianie zawartości elementu
   *  Pobieranie wielu elementów
   *  Praca z dopasowanym zbiorem elementów
   *  Obsługa zdarzeń
   *  Obiekt zdarzenia
   *  Parametry procedury obsługi zdarzeń
   *  Delegacja zdarzeń
   *  Efekty i animacje
   *  Wstawianie i zarządzanie nowym elementem
   *  Usuwanie elementu
   *  Wycinanie i kopiowanie elementów
   *  Filtry
   *  Zarządzanie wymiarami elementów oraz strony
   *  Zarządzanie położeniem elementów na stronie
   *  Ajax w jQuery
   *  Zagadnienia uzupełniające

12. TypeScript

   *  Omówienie architektury i struktury języka TypeScript
   *  Typy danych ( typy proste, tablice, napisy, tuple, enum, any, null, undefined, never, object )
   *  Zmienne
   *  Słowo kluczowe var, let oraz const
   *  Destrukturyzacja
   *  Scalanie
   *  Wyrażenia i operatory
   *  Instrukcje warunkowe i pętle
   *  Funkcje i typy funkcyjne
   *  Rodzaje parametrów przekazywanych do funkcji
   *  Funkcje i słowo kluczowe this
   *  Przeciążanie funkcji
   *  Interfejsy
   *  Klasy
   *  Przegląd wszystkich składników klas
   *  Enkapsulacja
   *  Składniki statyczne
   *  Dziedziczenie
   *  Klasy abstrakcyjne
   *  Constructor functions
   *  Typy i klasy generyczne
   *  Unie
   *  Operator typeof oraz instanceof
   *  Aliasy
   *  Symbole
   *  Iteratory
   *  Generatory
   *  Moduły
   *  Przestrzenie nazw
   *  Dekoratory
   *  Zagadnienia uzupełniające

13. Angular - zagadnienia podstawowe

   *  Omówienie struktury i zasady działania frameworka Angular
   *  Przegląd wersji frameworka Angular
   *  Omówienie zasady działania aplikacji SPA
   *  Konfiguracja aplikacji Angular z wykorzystaniem Angular CLI
   *  Omówienie struktury projektu
   *  Dodawanie do aplikacji Angular bibliotek zewnętrznych
   *  Zagadnienia uzupełniające

14. Angular - komponenty i dyrektywy

   *  Sposoby dodawania nowego komponentu do aplikacji Angular
   *  Omówienie struktury komponentu
   *  Komponenty zagnieżdżone
   *  Modyfikowanie stylów komponentu
   *  Osadzanie komponentów na stronie lub w innych komponentach
   *  Cykle życia komponentów
   *  Enkapsulacja widoków
   *  Referencje lokalne
   *  Dekoratory ViewChild oraz ContentChild
   *  Omówienie klasyfikacji dyrektyw
   *  Dyrektywy strukturalne ngIf, ngFor, ngSwitch
   *  Dyrektywy ngStyle, ngClass
   *  Implementacja własnych dyrektyw
   *  Wykorzystanie dekoratorów HostListener oraz HostBinding do pracy z dyrektywami
   *  Zagadnienia uzupełniające

15. Angular - databinding

   *  Wyjaśnienie pojęcia databinding
   *  Interpolacja
   *  Zarządzanie właściwościami komponentu
   *  Zarządzanie zdarzeniami komponentu
   *  Two-way databinding
   *  Komunikacja między komponentami z wykorzystaniem mechanizmu databinding
   *  Zagadnienia uzupełniające

16. Angular - routing

   *  Omówienie zasady działania routingu w aplikacji Angular
   *  Implementacja tablicy routingu
   *  Zarządzanie ścieżkami nawigacji
   *  Dekorowanie aktywnych odnośników routingu
   *  Implementacja nawigacji w aplikacji z wykorzystaniem routingu
   *  Routing zagnieżdżony
   *  Przekierowania
   *  Zarządzanie przekazywanymi parametrami
   *  Zastosowanie obserwatorów w routingu
   *  Zasoby statyczne w routingu
   *  Routing a bezpieczeństwo – implementacja mechanizmu Guards
   *  Zagadnienia uzupełniające

17. Angular - obserwatory

   *  Omówienie przeznaczenia i zasady działania obserwatorów
   *  Sposoby tworzenia i uruchamiania obserwatorów wbudowanych
   *  Przegląd operatorów i metod do zarządzania obserwatorami
   *  Implementacja własnych obserwatorów
   *  Przechwytywanie i przetwarzanie danych z obserwatorów
   *  Zagadnienia uzupełniające

18. Angular - serwisy

   *  Omówienie roli serwisu w aplikacji Angular
   *  Implementacja serwisu
   *  Dependency injection
   *  Wstrzykiwanie serwisu do komponentu
   *  Wstrzykiwanie serwisu do innego serwisu
   *  Implementacja komunikacji między komponentami z zastosowaniem serwisów
   *  Zagadnienia uzupełniające

19. Angular - formularze

   *  Omówienie różnych sposobów implementacji formularza
   *  Implementacja formularza z wykorzystaniem modelu Template Driven
   *  Implementacja formularza z wykorzystaniem modelu Reactive Form
   *  Omówienie sposobów implementacji różnych pól formularza
   *  Przesyłanie plików z wykorzystaniem formularza
   *  Walidacja danych formularza – walidatory wbudowane oraz własne
   *  Zarządzanie stanem formularza
   *  Informowanie użytkownika o nieprawidłowym stanie formularza
   *  Grupowanie komponentów formularza
   *  Inicjalizowanie oraz resetowanie pól formularza
   *  Zarządzanie wartościami domyślnymi formularza
   *  Formularz a mechanizm databinding
   *  Zagadnienia uzupełniające

20. Angular - komunikacja HTTP

   *  Omówienie założeń komunikacji HTTP
   *  Omówienie standardu REST
   *  Analiza formatu danych JSON
   *  Konfiguracja i praca z HttpClient
   *  Implementacja mechanizmu obsługującego żądania HTTP
   *  Zarządzanie nagłówkami żądania HTTP
   *  Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
   *  Przechwytywanie i zarządzanie danymi
   *  Praca z mechanizmem przechwytywaczy
   *  Obsługa błędów komunikacji HTTP
   *  Implementacja komunikacji HTTP w standardzie REST z aplikacją zewnętrzną
   *  Zagadnienia uzupełniające

21. Angular - bezpieczeństwo aplikacji webowych

   *  Omówienie mechanizmu autentykacji oraz autoryzacji
   *  Omówienie standardu JWT
   *  JWT Debugger
   *  Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
   *  Rejestracja użytkowników
   *  Implementacja mechanizmu logowania
   *  Zarządzanie stanami autentykacji
   *  Implementacja mechanizmu wylogowania
   *  Przypomnienie zagadnień routingu w kontekście bezpieczeństwa aplikacji
   *  Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
   *  Zagadnienia uzupełniające

22. Angular - moduły

   *  Omówienie architektury modułów
   *  Prezentacja korzyści płynących z podziału programu na moduły
   *  Szczegółowa analiza składników dekoratora NgModule
   *  Implementacja własnych modułów ( feature modules )
   *  Implementacja mechanizmów routingu w modułach
   *  Implementacja modułów współdzielonych ( shared modules )
   *  Moduły a wzorzec Lazy Loading
   *  Interfejs CanLoad
   *  Implementacja core module
   *  Zagadnienia uzupełniające

23. Angular - zagadnienia dodatkowe

   *  Debuggowanie
   *  Implementacja mechanizmu przekształcania danych – pipes
   *  Async pipes
   *  Konfiguracja aplikacji Angular do pracy z biblioteką ngx-bootstrap
   *  Umieszczanie aplikacji Angular w chmurze

24. Zarządzanie projektami - GIT

   *  Omówienie architektury GIT
   *  Przegląd instrukcji GIT
   *  Rozgałęzianie i scalanie w GIT
   *  Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
   *  Praca ze zdalnym repozytorium
   *  Zagadnienia uzupełniające

KURS SPRING APLIKACJE WEBOWE

1. Spring - zagadnienia podstawowe

   *  Omówienie architektury frameworka Spring
   *  Przegląd wersji Spring oraz wprowadzanych w nich zmian
   *  Omówienie zasady działania kontenera Spring
   *  Omówienie zasady działania kontekstu aplikacji Spring
   *  Wzorzec projektowy Dependency Injection (DI)
   *  Wzorzec projektowy Inversion of Control (IoC)
   *  Cykl życia komponentu Spring
   *  Konfiguracja pierwszej aplikacji Spring
   *  Przegląd adnotacji frameworka Spring
   *  Automatyczne wiązanie komponentów
   *  Wiązanie komponentów za pomocą konfiguracja Java
   *  Wiązanie komponentów za pomocą plików XML
   *  Import oraz łączenie konfiguracji
   *  Rozwiązanie problemu niejednoznaczności podczas wstrzykiwania komponentów
   *  Zasięg komponentów
   *  Różne sposoby wstrzykiwania wartości w czasie wykonywania
   *  Zagadnienia uzupełniające

2. Aplikacje webowe z wykorzystaniem Spring Web MVC

   *  Omówienie architektury frameworka Spring Web MVC
   *  Omówienie roli klasy DispatcherServlet
   *  Analiza adnotacji frameworka Spring Web MVC
   *  Omówienie roli kontenera aplikacji webowych
   *  Konfiguracja i uruchomienie kontenera aplikacji webowych
   *  Konfiguracja i uruchomienie pierwszej aplikacji webowej
   *  Zagadnienia uzupełniające

3. Spring Boot - zagadnienia podstawowe

   *  Omówienie architektury frameworka Spring Boot
   *  Uproszczenia aplikacji wynikające z zastosowania frameworka Spring Boot
   *  Proste dołączanie modułów - Spring Boot Starters
   *  Autokonfiguracja Spring Boot
   *  Spring Boot CLI
   *  Monitorowanie stanu aplikacji - Spring Boot Actuator
   *  Konfiguracja i uruchomienie pierwszej aplikacji Spring Boot – Spring Initializr
   *  Zarządzanie konfiguracją aplikacji Spring Boot z poziomu plików konfiguracyjnych (properties oraz YAML)
   *  Zarządzanie konfiguracją aplikacji Spring Boot z poziomu konfiguracji Java
   *  Zarządzanie profilami aplikacji
   *  Narzędzia modułu DevTools
   *  Profile aplikacji
   *  Zagadnienia uzupełniające

4. Aplikacje webowe z wykorzystaniem Spring Boot

   *  Konfiguracja aplikacji Spring Boot do pracy z frameworkiem Spring Web MVC
   *  Implementacja kontrolerów
   *  Zarządzanie parametrami zapytania oraz parametrami ścieżki
   *  Filtrowanie danych z wykorzystaniem parametrów
   *  Zarządzanie widokami
   *  Omówienie architektury biblioteki Bootstrap
   *  Praca z modułami webjars
   *  Przegląd komponentów Bootstrap
   *  Omówienie architektury biblioteki Thymeleaf
   *  Sposoby osadzania danych w widoku za pomocą biblioteki Thymeleaf
   *  Analiza komponentów biblioteki Thymeleaf
   *  Omówienie zasady działania formularzy
   *  Implementacja i zarządzanie polami formularza
   *  Zarządzanie zasobami statycznymi
   *  Implementacja mechanizmu multipart
   *  Walidacja danych w formularzu – Hibernate Validator
   *  Walidacja danych w formularzu – Spring Validator
   *  Nawigacja pomiędzy widokami
   *  Przechwytywanie i obsługa wyjątków
   *  Implementacja strony informującej o błędach
   *  Internacjonalizacja
   *  Szyfrowanie przesyłanych danych
   *  Zagadnienia uzupełniające

5. Warstwa bazodanowa aplikacji webowej - Spring Data JPA

   *  Omówienie architektury aplikacji bazodanowej
   *  Omówienie architektury wielowarstwowej
   *  Omówienie architektury frameworka Spring Data i Spring Data JPA
   *  Konfiguracja aplikacji Spring Boot do pracy ze Spring Data JPA
   *  Implementacja warstwy mapującej tabele bazy danych
   *  Zarządzanie danymi w bazie danych z wykorzystaniem biblioteki Liquibase
   *  Przegląd interfejsów Spring Data JPA dla warstwy repozytoryjnej
   *  Implementacja zapytań z wykorzystaniem mechanizmu query methods
   *  Przekazywanie parametrów w mechanizmie query method
   *  Sortowanie wyników zapytań – klasa Sort
   *  Implementacja zapytań modyfikujących oraz usuwających
   *  Projekcje
   *  Wykorzystanie procedur składowanych
   *  Implementacja mechanizmu Query By Example
   *  Zarządzanie transakcyjnością
   *  Implementacja warstwy serwisowej
   *  Wykorzystanie warstwy bazodanowej w aplikacji webowej
   *  Zagadnienia uzupełniające

6. RESTful Web Services

   *  Omówienie formatu JSON
   *  Omówienie standardu REST
   *  Serializacja i deserializacja JSON
   *  Omówienie architektury aplikacji RESTful web service
   *  Implementacja serwisu REST
   *  Przygotowanie warstwy zarządzania danymi
   *  Różne sposoby implementacji REST kontrolerów
   *  Przesyłanie i analiza nagłówków
   *  Analiza kodów odpowiedzi HTTP
   *  Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
   *  Omówienie zasady działania klasy RestTemplate
   *  Implementacja aplikacji klienta REST
   *  Przesyłania plików w aplikacjach RESTful web services
   *  Przechwytywanie i obsługa wyjątków
   *  Zarządzanie REST API z wykorzystaniem platformy Swagger
   *  Zagadnienia uzupełniające

7. Testowanie aplikacji webowej Spring Boot

   *  Konfiguracja komunikacji bazodanowej na potrzeby testów
   *  Zastosowanie frameworków JUnit oraz Mockito w testach aplikacji webowych
   *  Przygotowanie testowej warstwy repozytoryjnej
   *  Testy jednostkowe warstwy repozytoryjnej
   *  Testy jednostkowe warstwy kontrolerów
   *  Testy integracyjne aplikacji webowej
   *  Zagadnienia uzupełniające

8. Bezpieczeństwo aplikacji webowych

   *  Omówienie architektury frameworka Spring Security
   *  Testowanie podstawowych możliwości zabezpieczających frameworka Spring Security
   *  Przechowywanie użytkowników w pamięci aplikacji
   *  Implementacja mechanizmu rejestracji użytkowników zapisanych w bazie danych
   *  Implementacja formularza logowania
   *  Implementacja obsługi błędów mechanizmu Spring Security
   *  Dostosowanie konfiguracji Spring Security do potrzeb implementowanej aplikacji
   *  Implementacja mechanizmu aktywacji nowych użytkowników z wykorzystaniem adresu e-mail
   *  Implementacja mechanizmu przypominania hasła użytkownika z wykorzystaniem adresu e-mail
   *  Implementacja mechanizmu wylogowania
   *  Nadawanie uprawnień użytkownikom aplikacji
   *  Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
   *  Mechanizmy biblioteki Thymeleaf współpracujące ze Spring Security
   *  Bezpieczeństwo aplikacji RESTful web services
   *  Omówienie standardu JWT
   *  JWT Debugger
   *  Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
   *  Implementacja aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem RESTful web service z wykorzystaniem standardu JWT
   *  Omówienie standardu OAuth2
   *  Implementacja aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem RESTful web service z wykorzystaniem standardu OAuth2
   *  Zagadnienia uzupełniające

9. Programowanie reaktywne

   *  Omówienie zasady działania aplikacji asynchronicznych
   *  Prezentacja założeń aplikacji reaktywnych
   *  Operatory reaktywne
   *  Biblioteka Spring Reactor oraz framework Spring WebFlux
   *  Konfiguracja aplikacji Spring Boot do pracy z mechanizmami reaktywnymi
   *  Analiza działania i sposoby tworzenia instancji typów reaktywnych Mono oraz Flux
   *  Strumienie reaktywne
   *  Przegląd metod zarządzających typami oraz strumieniami reaktywnymi
   *  Przegląd metod realizujących mechanizm backpressure
   *  Przegląd metod realizujących obsługę błędów
   *  Testowanie mechanizmów reaktywności
   *  Przygotowanie warstwy bazodanowej dla aplikacji reaktywnych - MongoDB
   *  Implementacja aplikacji reaktywnego RESTful web service
   *  Testowanie reaktywnego REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
   *  Implementacja aplikacji reaktywnego klienta
   *  Dostosowanie aplikacji niereaktywnych do pracy z mechanizmami reaktywności
   *  Zagadnienia uzupełniające

10. Konteneryzacja aplikacji webowych

   *  Omówienie architektury platformy Docker
   *  Instalacja platformy Docker
   *  Przegląd poleceń platformy Docker
   *  Tworzenie i zarządzanie obrazami platformy Docker
   *  Tworzenie i zarządzanie kontenerami platformy Docker
   *  Instalacja i uruchamianie przykładowych aplikacji / narzędzi z wykorzystaniem platformy Docker
   *  Omówienie struktury pliku Dockerfile
   *  Dokeryzowanie aplikacji webowej Spring Boot
   *  Omówienie zasady działania narzędzia Docker Compose
   *  Instalacja narzędzia Docker Compose
   *  Przygotowanie pliku konfiguracyjnego narzędzia Docker Compose
   *  Dokeryzowanie aplikacji webowych Spring Boot z wykorzystaniem narzędzia Docker Compose
   *  Zagadnienia uzupełniające

11. Systemy zarządzania wiadomościami

   *  Omówienie architektury narzędzia Kafka
   *  Wyjaśnienie pojęć niezbędnych do prawidłowego zarządzania systemem przesyłania wiadomości
   *  Omówienie roli serwisu ZooKeeper
   *  Instalacja i konfiguracja potrzebnych narzędzi
   *  Implementacja przykładowego systemu zarządzania wiadomościami
   *  Implementacja narzędzia Kafka z wykorzystaniem platformy Docker
   *  Konfiguracja aplikacji webowej Spring Boot wykorzystującej system zarządzania wiadomościami
   *  Omówienie architektury reaktywnego API Reactor Kafka
   *  Implementacja reaktywnego systemu zarządzania wiadomościami
   *  Zagadnienia uzupełniające

12. Mikroserwisy

   *  Omówienie architektury aplikacji mikroserwisowych
   *  Omówienie modułów frameworka Spring Cloud
   *  Konfigurowanie aplikacji Spring Cloud
   *  Implementacja serwera Spring Cloud Config
   *  Implementacja klienta Spring Cloud Config
   *  Przechowywanie i zarządzanie danymi konfiguracyjnymi w zdalnym repozytorium
   *  Wykorzystanie profili aplikacji w zarządzaniu danymi konfiguracyjnymi
   *  Omówienie architektury projektu Spring Cloud Netflix
   *  Prezentacja komponentów platformy Netflix OSS
   *  Implementacja serwera Eureka
   *  Implementacja i rejestracja klienta w serwerze Eureka
   *  Przygotowanie warstwy bazodanowej do pracy z mikroserwisami przy użyciu frameworka Spring Data JPA
   *  Wykorzystanie klasy RestTemplate w komunikacji pomiędzy klientami Eureka
   *  Konfiguracja mechanizmu load balancing
   *  Wykorzystanie Spring Cloud Netflix FeignClient w komunikacji pomiędzy klientami Eureka
   *  Mechanizmów programowania reaktywnego w komunikacji pomiędzy klientami Eureka
   *  Konfiguracja mechanizmu API Gateway za pomocą Netflix Zuul Proxy
   *  Konfiguracja i zarządzanie filtrami Zuul
   *  Implementacja reaktywnych systemów zarządzania wiadomościami w oparciu o narzędzie Kafka
   *  Omówienie zasady działania mechanizmów obsługujących błędy
   *  Analiza wzorca circuit-breaker
   *  Implementacja wzorca circuit-breaker z wykorzystaniem biblioteki Hystrix
   *  Konfiguracja ustawień Hystrix za pomocą atrybutów adnotacji
   *  Mechanizm Hystrix Metrics Stream we współpracy ze Spring Actuator
   *  Monitorowanie stanu aplikacji za pomocą Hystrix Dashboard
   *  Monitorowanie staniu aplikacji za pomocą Turbine
   *  Monitorowanie i logging w aplikacjach mikroserwisowych – Spring Cloud Sleuth oraz Zipkin
   *  Implementacja oraz konfiguracja Spring Cloud Bus
   *  Bezpeczeństwo aplikacji mikroserwisowych z wykorzystaniem Spring Security oraz JWT
   *  Konteneryzacja aplikacji mikroserwisowych za pomocą platformy Docker
   *  Zagadnienia uzupełniające

13. Umieszczanie aplikacji webowej w chmurze

   *  Omówienie architektury Amazon Web Services
   *  Konfiguracja konta AWS
   *  Konfiguracja i uruchomienie serwisu Amazon EC2
   *  Konteneryzacja aplikacji webowej
   *  Umieszczenie aplikacji webowej w bibliotece kontenerów Docker Hub
   *  Instalacja platformy Docker w serwisie Amazon EC2
   *  Instalacja JDK w serwisie Amazon EC2
   *  Uruchomienie kontenera Docker aplikacji webowej w serwisie Amazon EC2
   *  Konfiguracja i uruchomienie serwisu Amazon ECS
   *  Uruchomienie kontenera Docker aplikacji webowej w serwisie Amazon ECS
   *  Umieszczanie w chmurze aplikacji w architekturze mikroserwisowej
   *  Zagadnienia uzupełniające

14. Zagadnienia dodatkowe

   *  Programowanie aspektowe w Spring
   *  Zastosowanie języka Kotlin w aplikacjach Spring Boot
   *  Implementacja mechanizmu realizującego płatności internetowe
   *  Wysyłanie wiadomości e-mail
   *  Generowanie plików PDF
   *  Wykorzystanie biblioteki Redis do implementacji mechanizmu cache
   *  Implementacja aplikacji full-stack we współpracy z frameworkiem Angular

KURS C++

1. Zagadnienia podstawowe

   *  Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
   *  Zmienne
   *  Zmienne inline
   *  Podstawowe oraz złożone typy danych
   *  Inicjalizacja zmiennych
   *  Słowo kluczowe auto
   *  Stałe – specyfikator const oraz constexpr
   *  Literały binarne i separatory dziesiętne
   *  Literały definiowane przez użytkownika
   *  Literały UTF-8 oraz heksadecymalne liczby zmiennoprzecinkowe
   *  Stała nullptr
   *  Specyfikator volatile
   *  Typ void
   *  Zakres ważności oraz czas życia zmiennej
   *  Przesłanianie nazw zmiennych
   *  Tworzenie dodatkowej nazwy typu – using oraz typedef
   *  Typ wyliczeniowy enum oraz enum class
   *  Określanie typu zadanego wyrażenia – decltype
   *  Zastosowanie słowa kluczowego alignas
   *  Omówienie pojęć lwartość oraz rwartość
   *  Pobieranie oraz prezentacja danych
   *  Operatory arytmetyczne, logiczne, bitowe
   *  Operatory przypisania
   *  Operatory uzyskiwania adresu
   *  Inne operatory: sizeof, noexcept, static_assert, alignof
   *  Rzutowanie static_cast, const_cast, dynamic_cast
   *  Rzutowanie reinterpret_cast
   *  Instrukcje sterujące oraz pętle
   *  Pętla for dla zakresów
   *  Instrukcje if oraz switch z inicjalizacją zmiennych
   *  Instrukcja constexpr if
   *  Instrukcje break oraz continue
   *  Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe
   *  Zagadnienia uzupełniające

2. Wskaźniki i referencje

   *  Odwoływanie się do adresu zmiennych
   *  Definiowanie wskaźników oraz referencji
   *  Praca ze zmiennymi wskaźnikowymi i referencyjnymi
   *  Stałe wskaźniki i wskaźniki do stałych
   *  Definiowanie wskaźnika z użyciem słowa kluczowego auto
   *  Operator rzutowania reinterpret_cast w pracy ze wskaźnikami
   *  Wskaźnik void*
   *  Rezerwacja obszarów pamięci z wykorzystaniem wskaźników
   *  Zagadnienia uzupełniające

3. Funkcje

   *  Definicja funkcji i jej wywołanie
   *  Argumenty funkcji oraz wynik zwracany przez funkcję
   *  Automatyczne określanie typu zwracanego przez funkcję
   *  Stos i sterta
   *  Sposoby przesyłania argumentów do funkcji
   *  Argumenty domniemane i nienazwane
   *  Funkcje inline
   *  Funkcje a podział na pliki
   *  Rekurencja
   *  Omówienie wybranych funkcji bibliotecznych
   *  Funkcje constexpr
   *  Przeładowanie funkcji
   *  Wskaźniki do funkcji
   *  Zagadnienia uzupełniające

4. Napisy

   *  Napisy w stylu C
   *  Wprowadzenie do klasy std::string
   *  Omówienie zasady działania napisów std::string
   *  Standardowe operatory w pracy z napisami
   *  Prezentacja funkcji bibliotecznych klasy std::string
   *  Konwersje pomiędzy dowolnym typem a obiektem std::string
   *  Klasy std::ostringstream oraz std::istringstream
   *  Wyrażenia regularne
   *  Zagadnienia uzupełniające

5. Algorytmika

   *  Algorytmy badające właściwości geometryczne
   *  Algorytm badające właściwości matematyczne
   *  Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi
   *  Badanie ciągów danych pod kątem wybranych właściwości
   *  Sortowanie ciągów danych
   *  Zastosowanie metody dziel i zwyciężaj
   *  Wybrane metody numeryczne
   *  Programowanie zachłanne
   *  Algorytmy na tekstach
   *  Wybrane algorytmy kryptograficzne
   *  Rekurencja
   *  Przegląd wybranych struktur danych
   *  Zagadnienia uzupełniające

6. Programowanie obiektowe

   *  Definiowanie klasy i obiektu
   *  Struktury
   *  Różnica pomiędzy klasą a strukturą
   *  Omówienie założeń enkapsulacji
   *  Pola składowe klasy
   *  Proste funkcje składowe klasy
   *  Funkcje składowe typu const, volatile oraz constexpr
   *  Funkcje składowe ze specyfikatorami default oraz delete
   *  Słowo kluczowe this
   *  Modyfikatory dostępu
   *  Klasa a dynamiczny przydział pamięci
   *  Konstruktory
   *  Słowo kluczowe explicit
   *  Lista inicjalizacyjna a lista std::initializer_list
   *  Konstruktory constexpr
   *  Wyjaśnienie pojęć glwartość, xwartość oraz prwartość
   *  Konstruktory kopiujące i przenoszące
   *  Destruktory
   *  Składniki statyczne w klasie
   *  Słowo kluczowe mutable
   *  Klasa a podział na pliki
   *  Operatory konwersji
   *  Deklaracja przyjaźni
   *  Przeładowanie operatorów
   *  Kompozycja
   *  Klasy zagnieżdżone
   *  Tablice obiektów
   *  Zastosowanie wskaźników do pracy z klasami
   *  Klasy POD (Plain Old Data)
   *  Zagadnienia uzupełniające

7. Dziedziczenie

   *  Omówienie zasad dziedziczenia
   *  Klasa podstawowa i klasa pochodna
   *  Dostęp do składników klasy podstawowej
   *  Konstruktory w dziedziczeniu
   *  Kolejność wywołania konstruktorów w dziedziczeniu
   *  Wirtualne funkcje składowe
   *  Polimorfizm
   *  Wczesne i późne wiązanie
   *  Destruktory w dziedziczeniu
   *  Słowa kluczowe final oraz override
   *  Klasy final
   *  Klasy abstrakcyjne
   *  Dynamiczna identyfikacja typu
   *  Rzutowanie dynamic_cast a polimorfizm
   *  Wielodziedziczenie
   *  Zagadnienia uzupełniające

8. Obsługa wyjątków
 
   *  Sposoby przechwytywania i obsługi sytuacji wyjątkowych
   *  Zagnieżdżanie bloków try
   *  Specyfikator noexcept oraz operator noexcept
   *  Wyjątki std::uncaugth_exceptions
   *  Zagadnienia uzupełniające

9. Szablony   

   *  Omówienie założeń programowania uogólnionego
   *  Definiowanie szablonu klasy
   *  Definiowanie szablonu funkcji
   *  Dopuszczalne parametry szablonów
   *  Szablony a podział na pliki
   *  Funkcje składowe w szablonach klas
   *  Składniki statyczne w szablonach klas
   *  Implementacja obiektu klasy szablonowej za pomocą new
   *  Przeładowanie operatorów w szablonach klas
   *  Zagnieżdżanie szablonów
   *  Deklaracja przyjaźni w szablonach klas
   *  Specjalizacje szablonów klas
   *  Szablony zmiennych
   *  Atrybut auto jako parametr szablonu
   *  Zagadnienia uzupełniające

10. Wyrażenia lambda

   *  Funktory wbudowane i definiowane przez programistę
   *  Wyrażenia lambda i jego różne postaci
   *  Lista argumentów
   *  Ciało wyrażenia lambda
   *  Lista wychwytywania
   *  Słowo kluczowe mutable w wyrażeniu lambda
   *  Wyjątki w wyrażeniach lambda
   *  Wyrażenie lambda zastosowane w funkcji składowej
   *  Szablon std::function
   *  Wyrażenie lambda jako domniemana wartość argumentu
   *  Zagadnienia uzupełniające

11. Wzorce projektowe

   *  Klasyfikacja wzorców projektowych
   *  Implementacja wzorców kreacyjnych
   *  Implementacja wzorców strukturalnych
   *  Implementacja wzorców czynnościowych
   *  Zagadnienia uzupełniające

12. Zagadnienia dodatkowe

   *  Preprocesor
   *  Unie i pola bitowe
   *  Operacje wejścia / wyjścia
   *  Operacje wejścia / wyjścia na plikach
   *  Semantyka przenoszenia
   *  Rozszerzony mechanizm generowania liczb losowych
   *  Atrybut deprecated
   *  Przestrzenie nazw i zagnieżdżone przestrzenie nazw
   *  Nowe typy C++17: std::string_view, std::byte, std::optional, std::variant, std::any
   *  Wykorzystanie debuggera do analizy pracy programu

13. Biblioteka STL

   *  Wzorzec projektowy iterator
   *  Wprowadzenie do kontenerów
   *  Klasyfikacja kontenerów
   *  Kontenery sekwencyjne (std::vector, std::list, std::deque)
   *  Kontenery asocjacyjne (std::set, std::multiset, std::map, std::multimap)
   *  Kontenery asocjacyjne z haszowaniem (std::unordered_set, std::unordered_map)
   *  Adaptery kontenerów (std::stack, std::queue, std::priority_queue)
   *  Typy krotkowe std::tuple
   *  Typ std::pair
   *  Omówienie algorytmów STL
   * Wskaźniki inteligentne
   *  Zastosowanie wskaźników inteligentnych do pracy z kontenerami
   *  Zagadnienia uzupełniające

14. Framework Qt

   *  Architektura Qt
   *  Wzorzec MVC
   *  Przegląd oraz implementacja komponentów graficznych Qt
   *  Obsługa zdarzeń
   *  Zarządzanie rozkładem
   *  Aplikacje o wielu oknach / zakładkach
   *  Implementacja nawigacji pomiędzy oknami / zakładkami
   *  Parsowanie XML / JSON
   *  Wyrażenia regularne z wykorzystaniem bibliotek Qt
   *  Walidacja danych
   *  Architektura aplikacji bazodanowej
   *  Język SQL
   *  Implementacja kompletnej aplikacji bazodanowej z wykorzystaniem frameworka Qt
   *  Zagadnienia uzupełniające

15. Zarządzanie projektami - GIT

   *  Omówienie architektury GIT
   *  Przegląd instrukcji GIT
   *  Rozgałęzianie i scalanie w GIT
   *  Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
   *  Praca ze zdalnym repozytorium
   *  Zagadnienia uzupełniające

KURS PYTHON

1. Podstawy programowania

   *  Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
   *  Przegląd możliwości i wersji języka Python
   *  Podstawowe typy danych (typy liczbowe, napisowe, boolean)
   *  Podstawowe struktury danych : listy, słowniki, krotki, sets
   *  Instrukcje sterujące, pętle
   *  Wyrażenia regularne
   *  Funkcje, podział programu na mniejsze jednostki organizacyjne
   *  Moduły i paczki
   *  Wyrażenia lambda
   *  Funkcje wbudowane (map, reduce, filter, zip, enumerate, complex i inne)

2. Zastosowanie języka Python w algorytmice

   *  Przegląd najważniejszych algorytmów
   *  Przegląd najważniejszych struktur danych
   *  Wybrane metody numeryczne

3. Programowanie obiektowe

   *  Pojęcie klasy i obiektu
   *  Dziedziczenie
   *  Przestrzenie nazw
   *  Przeciążenie operatorów

4. Wyjątki

   *  Rodzaje wyjątków
   *  Sposoby obsługi wyjątków

5. Zagadnienia zaawansowane

   *  Wzorce projektowe i ich implementacja
   *  Dekoratory
   *  Generatory
   *  Biblioteki i moduły zaawansowane
   *  Operacje na plikach
   *  Metody programowania sieciowego
   *  Komunikacja z bazą danych

KURS C#

1. Podstawy programowania

   *  Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
   *  Omówienie architektury NET Framework
   *  Typy danych
   *  Pobieranie danych
   *  Instrukcje sterujące i pętle
   *  Tablice
   *  Ciągi znaków
   *  Wyrażenia regularne
   *  Metody
   *  Obsługa zasobów zewnętrznych
   *  Wyliczenia
   *  Data i czas
   *  Przestrzenie nazw
   *  Zagadnienia uzupełniające

2. Algorytmika

   *  Przegląd wybranych algorytmów
   *  Przegląd wybranych struktur danych
   *  Przegląd wybranych metod numerycznych
   *  Zagadnienia uzupełniające

3. Programowanie obiektowe

   *  Klasa i obiekt
   *  Omówienie elementów składowych klas
   *  Klasa object
   *  Struktury
   *  Klasy zagnieżdżone
   *  Dziedziczenie
   *  Polimorfizm
   *  Kompozycja
   *  Abstrakcyjność
   *  Interfejsy
   *  Typy generyczne
   *  Zagadnienia uzupełniające

4. Zaawansowane elementy języka

   *  Delegaty
   *  Zdarzenia
   *  Wyrażenia lambda
   *  Metody anonimowe
   *  Iteratory
   *  Typy wartościowe dopuszczające null
   *  Przeciążanie operatorów
   *  Metody rozszerzające
   *  Typy anonimowe
   *  Wiązanie dynamiczne
   *  Atrybuty
   *  Wskaźniki
   *  Dyrektywy preprocesora
   *  Zagadnienia uzupełniające

5. Kolekcje

   *  Podział kolekcji   
   *  Prezentacja kolekcji na przykładach   
   *  Interfejsy ICollection oraz IList
   *  Klasa Array
   *  Listy
   *  Kolejki
   *  Stosy
   *  Zbiory   
   *  Słowniki
   *  Porównywanie i sortowanie kolekcji   
   *  Zagadnienia uzupełniające

6. Wzorce projektowe

   *  Implementacja wzorców kreacyjnych
   *  Implementacja wzorców strukturalnych
   *  Implementacja wzorców czynnościowych

7. Wyjątki

   *  Hierarchia klas wyjątków
   *  Sposoby przechwytywania i obsługi wyjątków
   *  Implementacja własnych klas wyjątków
   *  Dziedziczenie klas wyjątków
   *  Bezpieczna obsługa zasobów z wykorzystaniem bloku using
   *  Zagadnienia uzupełniające

8. LINQ

   *  Wstęp do zapytań LINQ   
   *  Składnia płynna
   *  Wyrażenia zapytań
   *  Wykonywanie opóźnione
   *  Podzapytania
   *  Zapytania złożone
   *  Projekcje
   *  Zapytania interpretowane
   *  Wprowadzenie do operatorów LINQ
   *  Filtrowanie
   *  Łączenie
   *  Porządkowanie
   *  Grupowanie
   *  Operatory zbiorów
   *  Metody konwersji
   *  Operatory elementów
   *  Agregacje
   *  Kwantyfikatory
   *  Generatory
   *  LINQ to XML   
   *  Zagadnienia uzupełniające

9. Aplikacje bazodanowe – Entity Framework

   *  Wprowadzenie do frameworka Entity Framework
   *  Zarządzenia bazą danych - podejście code-first
   *  Zarządzanie bazą danych - podejście database-first
   *  Budowanie modelu bazy danych z wykorzystaniem podejścia database-first oraz code-first
  *  Praca z migracjami
  *  Dodawanie nowej tabeli
  *  Modyfikowanie istniejącej tabeli
  *  Usuwanie istniejącej tabeli
  *  Tworzenie relacji pomiędzy tabelami (many-to-one, one-to-one, many-to-many)
  *  Wypełnianie tabel danymi
  *  Konfiguracja tabel i wprowadzanie ograniczeń z wykorzystaniem DataAnnotations
  *  Konfiguracja tabel i wprowadzanie ograniczeń z wykorzystaniem FluentAPI
  *  Pobieranie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem LINQ
  *  Lazy Loading
  *  Problem Select N + 1
  *  Eager Loading
  *  Explicit Loading
  *  Zarządzanie danymi w tabelach (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie)
  *  Narzędzia wspomagające pracę z Entity Framework
  *  Implementacja architektury wielowarstwowej do pracy z bazą danych

10. Współbieżność i asynchroniczność

  *  Tworzenie i uruchamianie nowych wątków
  *  Blokowanie i usypianie wątków
  *  Współdzielenie zasobów
  *  Wątki aktywne i działające w tle
  *  Ustalanie priorytetów wątków
  *  Sygnalizowanie
  *  Kontekst synchronizacji
  *  Praca z pulą wątków
  *  Zadania
  *  Omówienie mechanizmów asynchroniczności
  *  Funkcje asynchroniczne
  *  Asynchroniczne wyrażenia lambda
  *  Wzorce asynchroniczności

11. Zarządzanie projektami – GIT

   *  Omówienie architektury GIT
   *  Przegląd instrukcji GIT
   *  Rozgałęzianie i scalanie w GIT
   *  Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
   *  Praca ze zdalnym repozytorium GIT
   *  Zagadnienia uzupełniające

12. Zagadnienia dodatkowe

   *  Operacje na katalogach
   *  Serializacja
   *  Debugowanie
   *  Elementy programowania sieciowego
   *  Programowanie generyczne
   *  Refleksje
   *  Zagadnienia uzupełniające

KURS ASP NET, ASP NET CORE APLIKACJE WEBOWE

1. Podstawy aplikacji webowych

   *  Wzorzec projektowy MVC w aplikacjach webowych
   *  Omówienie struktury aplikacji ASP NET
   *  Routing
   *  Implementacja podstawowych komponentów aplikacji webowej: kontrolery, akcje, widoki
   *  Implementacja filtrów akcji
   *  Analiza i przykłady użycia składni Razor
   *  Metody przesyłania danych do widoku
   *  Modele widoków, widoki częściowe

2. Integracja aplikacji webowej z bazami danych

   *  Wprowadzenie do Entity Framework
   *  Implementacja przykładowej bazy danych
   *  Dostosowanie modelu aplikacji webowej do pracy z bazą danych
   *  Przesyłanie danych pomiędzy aplikacją webową i bazą danych – CRUD
   *  Optymalizacja komunikacji bazodanowej w aplikacji webowej

3. Implementacja formularzy

   *  Omówienie i implementacja elementów formularza
   *  Przesyłanie danych z formularza do aplikacji webowej
   *  Walidacja danych formularza
   *  Obsługa błędów związanych z walidacją

4. Serwisy RESTful oparte na ASP NET Web API

   *  Omówienie Web API oraz REST
   *  Implementacja aplikacji RESTful
   *  Testowanie aplikacji RESTful
   *  Mapowanie danych – Auto Mappers
   *  Przetwarzanie danych REST

5. Strona klienta w aplikacjach webowych

   *  Wprowadzenie do jQuery
   *  Implementacja komponentów na bazie jQueryUI
   *  Aplikacje SPAs (Single Page Applications)

6. Uwierzytelnianie i autoryzacja

   *  Implementacja kontroli dostępu do aplikacji
   *  Tworzenie nowych użytkowników
   *  Przydzielanie ról
   *  Dodawanie profili
   *  OAuth
   *  Logowanie poprzez portale społecznościowe

7. Zarządzanie aplikacjami webowymi

   *  Optymalizacja aplikacji webowych
   *  Omówienie praktyk poprawnego implementowania aplikacji webowych
   *  Wdrażanie aplikacji webowej na serwer

8. Aplikacje webowe z wykorzystaniem ASP NET Core
   *  Wprowadzenie do ASP NET Core
   *  Wprowadzenie do Entity Framework Core
   *  Wprowadzenie do Angular
   *  Instalacja potrzebnych narzędzi i aplikacji
   *  Generowanie pierwszego projektu webowego
   *  Budowanie modelu aplikacji
   *  Konfiguracja modułu Entity Framework Core
   *  Implementacja architektury wielowarstwowej do komunikacji z bazą danych
   *  Implementacja formularzy w aplikacji klienta (Angular)
   *  Implementacja warstwy serwisowej w aplikacji klienta (Angular)
   *  Konfiguracja komunikacji pomiędzy aplikacją serwera oraz aplikacją klienta
   *  Implementacja API oraz operacji CRUD do zarządzania danymi
   *  Walidacja danych po stronie klienta oraz po stronie serwera
   *  Przechwytywanie i obsługa błędów
   *  Prezentacja danych w tabelach
   *  Zarządzanie danymi w tabelach (filtrowanie, sortowanie, paginacja)
   *  Ładowanie plików
   *  Autentykacja oraz autoryzacja z wykorzystaniem JWT

Dostępność

Poniedziałek07:30 - 23:59
Wtorek07:30 - 23:59
Środa07:30 - 23:59
Czwartek07:30 - 23:59
Piątek07:30 - 23:59
Sobota07:30 - 23:59
Niedziela07:30 - 23:59

Zakres lekcji

Gimnazjum
Szkoła średnia
Studia

Miejsce lekcji

U nauczyciela
U ucznia
Online

Adres zajęć

Krzysztof
International House 24 Holborn Viaduct
EC1A 2BN London
NIP: 09696107

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
Nie dodano
Kursy i szkolenia
Nie dodano
Doświadczenie
Nie dodano
Udzielam korepetycji

Ostatnie opinie


wystawiono opinii: 122
avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 grudnia 2018

Uczę się z Krzysztofem 5 miesiąc i już od samego początku przekonałem się że w kwestii podjęcia przyszłej pracy (w moim przypadku przebranżowienia) to była najlepsza decyzja w życiu. Jeśli programowanie sprawia Ci frajdę i potrzebujesz po prostu osoby która w jak najbardziej efektywny sposób wskaże Ci drogę którą podążać to lepiej trafić nie można. Krzysztof w ciągu godziny jest w stanie przekazać OGROMNĄ ilość wiedzy która wystarcza potem do rozwiązywania prac domowych i zaczęcia myślenia jako 'programista'. Każda minuta korepetycji jest wykorzystywana w 100%, nie ma miejsca na niepotrzebne rzeczy (mam doświadczenie z innym korepetytorem, ciężko to skomentować ale osoba bez pasji i odpowiedniej motywacji do nauczania takiej jak Krzysztof nie jest w stanie w odpowiedni sposób czegokolwiek nauczyć) wystarczy wziąć się do pracy a efekty przychodzą bardzo szybko. Szczerze polecam każdej osobie która chce iść w tym kierunku, nawet jeśli Krzysztof nie jest w stanie znaleźć w danym momencie stałego terminu, nie wahajcie się ani chwili.

avatar
Damian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 grudnia 2018

Krzysiek zdecydowanie zna się na tym co robi, jego podejście do nauczania jest dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Jednocześnie jest osobą wymagająca i stawiającą praktyczne wyzwania, dzięki którym łatwo można zauważyć swoje braki i poprawić się w nauce. Osoba o ogromnej wiedzy i rzetelnym przygotowaniu dydaktycznym. Jak najbardziej godna polecenia. Nie ma znaczenia czy chcesz nauczyć się programować czy jesteś już na pewnym etapie, Krzysiek Ci pomoże.

avatar
Igor
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 grudnia 2018

Przed podjęciem decyzji, długo zastanawiałem się jaka forma nauki programowania będzie najefektywniejsza. W końcu zdecydowałem się aby nawiązać współpracę z Krzyśkiem. Była to jedna z lepszych decyzji. Krzysiek jest sumiennym nauczycielem. Zajęcia prowadzone są w bardzo przyjaznej atmosferze w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Po roku współpracy z czystym sumieniem mogę polecić korepetycje z Krzyśkiem. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała jak najdłużej. Polecam :)

avatar
Karol
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 grudnia 2018

Krzysztof jest profesjonalistą w nauczaniu, tłumaczy w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Świetnie przygotowuje nie tylko do pracy jako programista, ale także do rozmowy rekrutacyjnej. Bardzo dobry kontakt telefoniczny oraz e-mailowy przez cały dzień.
Serdecznie polecam!

avatar
Adam
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 listopada 2018

Gość jest niesamowity... W miesiąc czasu robi się z nim to co przez semestr na Informatyce... Wymagający, lecz przekazujący bardzo ciekawy sposób myślenia oraz podejścia do danego zagadnienia. Szczerze polecam.

avatar
Matuesz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 listopada 2018

Nauka z Krzysztofem to czysta przyjemność. Wszystko świetnie tłumaczone, masa ćwiczeń, kontakt o prawie każdej porze dnia. trudne zagadnienia stają się łatwe do zrozumienia. Jeśli jesteś gotowy na ciężką pracę (jest wymagający) to polecam go z czystym sumieniem. Fakt ciężko o wolny termin, ale warto poczekać bo nauka z Krzysztofem to super przygoda.

avatar
Dawid
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 października 2018

Uczę się z Krzysztofem od ok 6 miesięcy i chyba nie będę zbyt oryginalny pisząc, że jestem BARDZO zadowolony.
Wybór korepetytora podjąłem na podstawie dobrych opinii w internecie. Co zwróciło moją uwagę, to że Krzysztof ma 4 razy więcej opinii od reszty i na dodatek same 5ki. Pomyślałem, że albo to fake albo człowiek jest naprawdę mistrzem. Już po pierwszej lekcji wiedziałem: jest mistrzem w tym co robi - zarówno jeśli chodzi o wiedzę jak i (co chyba jeszcze ważniejsze) umiejętność nauczania. Lekcję są świetnie zorganizowane i w super atmosferze-bez sztucznego „nadęcia”. Kiedy jest okazja pożartuje, jak macie kryzys w nauce-zmotywuje a jeśli naprawdę trzeba to „ochrzani” ;)

Ja naukę z Krzysztofem zaczynałem prawie od ZERA więc nie bójcie się swojego braku wiedzy-Krzysztof m.in właśnie z takimi ludźmi ma zajęcia. Po pół roku jestem na poziomie "rynkowego" Junior Java Developera właśnie dzięki niemu.
Wg mnie, żeby zostać programistą potrzebne są 3 czynniki:
1.Decyzja i chęć do podjęci tego wyzwania
2.Gotowość do ciężkiej pracy i ciężka praca sama w sobie
3.Narzędzie do nauczania jakim może być np kurs on-line, książki, studia, kursy programistyczne, korepetytor.

Jeśli jesteście gotowi na dwa pierwsze punkty to najlepszym wyborem na trzeci będzie Krzysztof a wiem co mówię ponieważ sam spróbowałem WSZYSTKICH opcji-ukończyłem równolegle jeden z popularnych kursów i powiem Wam, że nie ma co porównywać mrówki ze słoniem. TAK mam papierek, który na rozmowie o pracę mogę sobie wsadzić... do teczki ponieważ liczy się wiedza i umiejętności a te zdobyłem na lekcjach z Krzysztofem.

Jeszcze jedno na koniec-to najbardziej słowna, zorganizowana, terminowa osoba jaką znam a to jest rzadkość w dzisiejszym świecie ale pamiętajcie również, że osoby wymagające dużo od siebie wymagają też dużo od innych :)

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 września 2018

Uczę się od Krzyśka już 4 miesiące i z pewnością nie mogę powiedzieć, żeby był to czas stracony. Krzysiek to świetny nauczyciel - wymagający, cierpliwy i zawsze przygotowany a do tego bardzo sympatyczny facet. :)
Dzięki niemu moja nauka jest usystematyzowana i zarazem bardzo przyjemna. Kiedy z początku próbowałem uczyć się samemu często pojawiały się wątpliwośći - za jaki temat zabrać się w następnym kroku, czy już dość dobrze rozumiem poprzednie zagadnienia, gdzie znaleźć jakieś zadania do przećwiczenia i człowiek często się zniechęcał. Teraz nie czuję się już jak zagubiona owieczka i mam pewność, że każdy dział zostanie przerobiony w odpowiednim stopniu.
Plan szkolenia jest konkretny i zawsze wiadomo co robić dalej. Poza tym Krzysiek oferuje całe tony zadań praktycznych jak i pytań rekrutacyjnych do samodzielnego przerobienia, wiec naprawdę nie sposób nudzić się na jego kursie. W razie wątpliwośći zawsze można się z nim łatwo skontaktować - dostępny jest mailowo niemal całą dobę. :)
Materiały szkoleniowe są stale rozwijane i aktualizowane, więc widać ile Krzysiek wkłada pracy i serca by jego szkolenie było cały czas na najwyższym poziomie.
Patrząc wstecz widzę wyraźnie jak bardzo moje umiejętności i wiedza wzrosły po zajęciach z Krzyśkiem i jestem pewien, że wzrosną jeszcze bardziej w miarę dalszej współpracy. Nie żałuję ani złotówki wydanej na lekcje z nim i muszę przyznać, że decyzja o zajęciach u Krzyśka była przełomowa dla mojej nauki. Gorąco polecam lekcje z nim każdemu!

avatar
Tomek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 sierpnia 2018

Zacząłem szkolenie z Krzysztofem kilka miesięcy temu i na pewno nie żałuję tej decyzji. Pracuję już jako programista Javy i najważniejsze dla mnie jest to, że materiał jaki przerabiamy na szkoleniu pokrywa się z tym co robię w pracy. A to jest najważniejsze, że uczę się rzeczy które wykorzystuje się komercyjnie. Wiadomo program studiów zawsze jest opóźniony względem tego, jakie trendy obecnie są w programowaniu. A tu na szkoleniu, aktualizacja programu szkolenia odbywa się na bieżąco, tak by materiał do nauki był jak najświeższy. Zadań domowych jest dużo i trzeba na to poświęcić mnóstwo czasu, ale to jest normalne, bo chyba nikt nie wierzy w to, że można zostać programistą bez pisania mnóstwa linijek kodu.
Także bardzo gorąco zachęcam do korzystania z usług Krzysztofa, który skrupulatnie rozwiewa wszelkie wątpliwości, ma bardzo duże doświadczenie i szeroką wiedzę w nauczaniu.

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 lipca 2018

10 miesięcy temu wystartowaliśmy z Krzyśkiem od niemal zerowej wiedzy z Javy. Po tym czasie dostałem pierwszą pracę jako Junior!

W kursie wszystko jest na swoim miejscu. Przykłady są jasne i dobrze wytłumaczone a pytania teoretyczne, które dostawałem pokrywały się z pytaniami z rekrutacji. Oczywiście Krzysiek wysyła ich więcej. Poza tym pilnuje, żeby na nie dobrze odpowiadać - sam się o tym przekonałem. Projekty, które pokazywałem też były dobrze odbierane więc to powinno mówić samo za siebie. Są one rozbudowane i wymagają sporo czasu, ale za to fajnie wyglądają na GitHubie.

Polecam!

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 lipca 2018

Zaczęłam spotkania z Krzyśkiem 10 miesięcy temu, co mogę powiedzieć ?

Najlepszy nauczyciel!

Zaczynaliśmy z kompletnego zera mojej wiedzy na temat Java, miałam dużo trudności ponieważ studiuje na kierunku technicznym, ale nieinformatycznym, a teraz jestem na stażu programistycznym w dużej firmie i przygotowuję się dalej z Krzyśkiem do nauki technologii potrzebnych mi do napisania pracy inżynierskiej :).
Krzysiek również świetnie przygotowuje i weryfikuje wiedzę techniczną potrzebną przy rozmowach o pracę.
Kontakt z korepetytorem wzorowy - wczesna, późna pora, nawet poza godzinami spotkań.

Z mojej strony dziękuję i polecam wszystkim!

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 lipca 2018

Krzysztofie - dzięki Tobie marzenia się spełniają. Przychodzą mi do głowy te słowa, ponieważ nie wierzyłem, że będę w stanie pojąć te wszystkie terminy, komendy, zasady związane z językami programowania...Dzięki Tobie to wszystko jest dostępne dla zwykłego śmiertelnika. Jeśli ktoś chce przebranżowić się w tempie błyskawicy lub nauczyć się programowania:

POLECAM bez jakichkolwiek wątpliwości!

Podsumowując:
- Krzysztof: PROFESJONALISTA, cierpliwy, komunikatywny, przekazuje wiedzę w sposób EFEKTYWNY
- zajęcia: ogrom wiedzy, tematy wyczerpane w 100 %
- zadania: sami się przekonacie, ale jedno napisze nudzić się nikt nie będzie -> za to ogromny PLUS

POLECAM!!!!!!!!

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 czerwca 2018

Pan Krzysztof skromnie pisze o korepetycjach, a tak naprawdę trafiłem na wybitnego specjalistę, który bardzo cierpliwie tłumaczy wszystkie wybrane na początku przez nas zagadnienia.
Studia skończyłem już dawno i nie sądziłem, że w moim wieku będzie możliwa jeszcze efektywna nauka i to programowania. Okazało się, że dzięki odpowiedniemu podejściu i cierpliwości Pana Krzysztofa udało się.
Dziękuję i polecam!

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 maja 2018

Z Krzyśkiem współpracujemy już od prawie ośmiu miesięcy i muszę przyznać, że jest na prawdę świetnym nauczycielem. Wcześniej właściwie nie miałem styczności z programowaniem i to dzięki niemu rośnie nowy programista :) Krzysiek jest cierpliwy, ma olbrzymią wiedzę i dar jej przekazywania. Sam tworzy masę zadań, o różnym stopniu skomplikowania, dzięki czemu nowy adept sztuki programowania ma na czym ćwiczyć swoje umiejętności. Ocena musi być najwyższa, dzięki Krzysiek za wszystko!

avatar
Patryk
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 kwietnia 2018

Serdecznie polecam wszystkim osobom, zastanawiającym się nad rozpoczęciem nauki u wujka Krzyśka! Ostra nauka od zera do bohatera! Tak naprawdę wszystko co dobre, zostało już napisane we wcześniejszych komentarzach, więc nie będę się powtarzał. :) Jedyne czego żałuję to tego, że nie da się sklonować Krzyśka, żeby można było częściej z nim współpracować.

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 kwietnia 2018

Jeśli rozważasz naukę programowania, to Krzysztof jest najlepszym wyborem!
Przede wszystkim Krzysztof świetnie przekazuje swoją wiedzę. Zajęcia z nim to sama przyjemność. Krzysztof kładzie nacisk zarówno na kodowanie jak i teorię, przygotowując tym samym do potencjalnych rozmów kwalifikacyjnych.
Zajęcia zapewniają także motywację do nauki, której w moim przypadku do tej pory nie wystarczało.
Serdecznie polecam!

avatar
Damian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 marca 2018

Uczę się od Krzysztofa już kilka miesięcy .. i będę się uczył ile się da!
Potrafi wszystko wyjaśnić. Naprawdę, nawet najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane rzeczy rozrysuje, pokaże na przykładach, wyjaśni i wszystko stanie się jasne :)
Po korepetycjach u Krzyśka czuję się przygotowany na wszelkie rozmowy rekrutacyjne, a moje umiejętności pozwalają mi swobodnie posługiwać się Javą przy taskach w pracy :)
Jakby ktoś mnie zapytał jak nauczyć się dobrze Javy, od razu poleciłbym lekcje z Krzyśkiem ;)
Pozdro

avatar
Justyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 marca 2018

Z perspektywy kilku miesięcy współpracy z Krzyśkiem, mogę polecić go jako najlepszego nauczyciela jakiego miałam. Jego zapał i zaangażowanie w każde zajęcia powodują, że z ochotą zabieram się za każde następne wyzwanie programistyczne, które mi zada (a tych zadaje sporo!). Z każdymi zajęciami poszerzam swoją wiedzę i - przede wszystkim - umiejętności programistyczne, a to dzięki temu, że Krzysiek potrafi zawsze cierpliwie i w prosty sposób wytłumaczyć mi wszelkie zawiłości oraz pracuje według opracowanego przez siebie programu, więc od razu idziemy dalej z materiałem według bardzo dobrze przemyślanego planu. Do tematów podchodzi kompleksowo, bo dodatkowo zadania domowe uzupełnione są sporą porcją materiału teoretycznego do przerobienia samodzielnie. Polecam w 100%!!!

avatar
Szymon
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 marca 2018

Bardzo pozytywnie oceniam moją dotychczasową współpracę z Krzyśkiem. Elastyczne godziny spotkań dostosowywane do klienta, kurs wciąż się rozwija i ewoluuje. Serdecznie polecam dla ludzi wiążących przyszłość z zawodem programisty ! :D

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 lutego 2018

Zdecydowanie polecam naukę z Krzyśkiem! Już od pierwszych zajęć wiedziałem że będzie to długotrwała współpraca. Krzysiek jako nauczyciel jest bardzo cierpliwy i bardzo wyrozumiały. Na zajęcia jest zawsze przygotowany, każde zagadnienie tłumaczy w sposób prosty, jasny, zrozumiały. Na kursie można liczyć na wiele zadań teoretycznych oraz praktycznych do samodzielnej realizacji w domu, co pozwala na utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach. W razie jakichkolwiek niejasności można liczyć na pomoc poza godzinami spotkań. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć że rozpoczęcie nauki z Krzyśkiem była moją najlepszą decyzją w życiu :)

avatar
Andrzej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 lutego 2018

Swietny korepetytor! Wszelkie watpliwosci tlumaczy w sposob prosty i przystepny dla kursanta. Doskonaly kontakt i podejscie merytoryczne - jednym slowem: POLECAM!

avatar
Joanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 stycznia 2018

Serdecznie polecam! Już na początku Krzysiek pomógł mi wybrać od jakiego języka rozpocząć naukę. W ciągu pół roku doświadczyłam znaczącego wzrostu moich umiejętności programistycznych (rozpoczynałam jako ktoś, kto niby coś pisał ale gubił się w podstawach, obecnie dobrze sobie radzę z pisaniem prostych programów, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej i początek mojej przygody z Javą!). Dodam, że jako zapracowana młoda mama bardzo cenię dostępne godziny współpracy. Krzysiek jest elastyczny, jest też na bieżąco z nowymi technologiami, w każdej chwili mogę go zapytać o materiał już dawniej przerobiony lub o coś, co wzbudzi moje zainteresowanie. Kurs Javy z Krzyśkiem to najlepsza inwestycja, jakiej dokonałam na urlopie macierzyńskim :)

avatar
Daniel
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 stycznia 2018

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Panem Krzysztofem. Rzetelny korepetytor, który oferuje obszerne kusy programowania ze sporą ilością zadań do przerobienia. Polecam!

avatar
Przemek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 stycznia 2018

Lekcje z Krzyśkiem to kompletny, dostosowany do potrzeb, umiejętności i czasu kurs - zadania domowe są na tyle trudne, że dają frajdę z samodzielnego, poprawnego wykonania. Jeżeli jednak się nie uda i zadanie wydaje się niemożliwe, Krzysiek na najbliższych zajęciach zrobi je w 5 minut, w kilku linijkach, wyjaśniając zawiły problem w prostych słowach. O samej popularności zajęć z Krzyśkiem może świadczyć fakt, że na zapisanie się musiałem czekać ponad rok, bo nie było wolnych miejsc. Czekanie i cierpliwość opłaciły się - teraz z tygodnia na tydzień rozwijam swoje umiejętności programowania, chociaż jeszcze pół roku temu, o programowaniu nie wiedziałem praktycznie nic.

avatar
Patryk
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 stycznia 2018

Krzysztof to jeden z najlepszych korepetytorów, których spotkałem w swoim życiu. Nie tylko posiada ogromną wiedzę w zakresie programowania, ale co ważniejsze potrafi się doskonale nią dzielić ze swoimi kursantami. Moduły szkolenia są świetnie poukładane i dostosowane do rynku pracy. Krzysztof aktualizuje moduły swoich kursów na bieżąco dzięki czemu możesz być pewien, że na zajęciach poznasz najnowsze techniki oraz technologie. Na swoje miejsce wśród kursantów czekałem dobrych kilka miesięcy i powiem szczerze, że nie żałuję tego czasu. Jeśli miałbym poczekać kolejne miesiące, aby rozpocząć kolejny kurs z Krzysztofem bez zawahania bym się zapisał na listę oczekujących. Polecam wszystkim, którzy pragną rozpocząć przygodę z programowaniem, ale również tym, którzy chcieliby poszerzyć obecną wiedzę. Świetnie zainwestowany czas w naukę programowania!

avatar
Konrad
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 grudnia 2017

Polecam Krzyśka z całego serca! Na każde spotkanie jest dobrze
przygotowany, a ponadto ma naturalny dar nauczania. Kurs bardzo dobrze
przygotowany i przemyślany. Z lekcji na lekcje czuje się progres a między
zajęciami mamy przygotowane masę zadań praktycznych oraz teoretycznych do
wykonania. Najlepszym przykładem na to, że warto się u niego uczyć, jest
długa kolejka w zapisach na jego kursy! Lecz naprawdę warto poczekać!!

P.S. Po 6 miesiącach nauki z Krzyśkiem dostałem pierwszą propozycje pracy
jako Młodszy Developer Java

avatar
Rafał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 listopada 2017

Krzysiek to rewelacyjny nauczyciel ,który przenosi nauczanie na wyższy poziom. Dzięki niemu przyswajanie programowania to przyjemność i pewność ,że uczysz się rzeczy przydatnych w praktyce. Na obecną chwilę nie wyobrażam sobie żebym nie uczył się pod okiem Krzyśka. Gorąco polecam.

avatar
Tomasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 listopada 2017

Profesjonalne, praktyczne podejście do programowania. Osobiście ilekroć próbowałem podjąć się samodzielnej nauki, w pewnym momencie zawsze rezygnowałem przytłoczony materiałem. Posiadanie dobrze przygotowanego nauczyciela, który wskaże nad czym trzeba popracować jest nieocenioną pomocą. Zdecydowanie polecam zajęcia z Krzysztofem!

avatar
Kasia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 października 2017

Krzysztof to nauczyciel z pasją, świetnie przygotowany merytorycznie, bardzo dobrze tłumaczy. Organizacja kursu na wysokim poziomie! Lekcje są czystą przyjemnością. POLECAM! Po 3 miesiącach nauki z Krzysztofem dostałam pierwszą pracę jako młodszy programista. Jak chcecie dobrze zrozumieć programowanie to tylko z Krzysztofem!

avatar
Karol
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 października 2017

Naukę z Krzyśkiem zacząłem parę miesięcy temu i od tego czasu widzę spory progres w zrozumieniu programowania.
Na duży plus zasługuje przygotowanie do zajęć oraz wiedza, którą Krzysiek posiada. Nie bez znaczenia jest też fakt,
że uczymy się przydatnych i nowoczesnych technologii bez marnowania czasu na rzeczy, które są zastępowane/nie używane.
Mimo długiego czasu oczekiwania na wolne miejsce, nie warto się zastanawiać i jesli chcesz zacząć się uczyć programowania z kimś obeznanym w temacie, to zapisz się już dziś.
Ponadto Krzysiek ma talent do malowania w Paincie oraz (tutaj info dla męskiej części publiczności) można być na bieżąco z wynikami chociażby ligi mistrzów, jeśli by wam coś umknęło.

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 października 2017

Przez długi czas szukałem odpowiedniego dla siebie kursu programowania. Z różnych powodów ciężko było mi się na któryś zdecydować (nie do końca pasujący program kursu, cena czy też różne opinie w necie). Natrafiłem w końcu na Krzyśka, zadzwoniłem, zorientowałem się w temacie kursu i chwilę po rozmowie umówiłem się na pierwsze zajęcia. Szybko, bo praktycznie po dwóch spotkaniach wiedziałem, że to był strzał w „10”. Kurs przygotowany świetnie, każda godzina zajęć to naprawdę solidna dawka nowej wiedzy do przyswojenia. Do tego wszystkiego masa zadań teoretycznych i praktycznych do rozwiązania, które krok po kroku rozwijają umiejętność programowania. Jeśli chodzi o Krzysztofa to uwaga, bo zaraża pasją do programowania!! Same zajęcia – zawsze punktualnie, profesjonalnie, a jednocześnie w sympatycznej atmosferze . W kursie Javy uczestniczę od 3ch miesięcy, ale zapowiada się na dużo dłuższą współpracę. Bezwzględnie polecam! Pieniądze zainwestowane w najlepszy możliwy sposób :)

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 września 2017

Zdecydowanie polecam kurs programowania z Krzyśkiem. Zajęcia prowadzone są bardzo profesjonalnie. Dane zagadnienie przedstawione jest od strony teoretycznej, a następnie praktycznej. Wszystko super uporządkowane i przekazane w bardzo przystępnej formie. Nawet najtrudniejsze kwestie po spotkaniu z Krzyśkiem okazują się zrozumiałe i logiczne. W ich pełnym opanowaniu bardzo pomagają zadnia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, które otrzymujesz od Krzyśka. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się trafić na tak kompetentnego korepetytora. Moja ocena to 10/10. Polecam !!

avatar
Alek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 września 2017

Nauka z Krzyśkiem to naprawde czysta przyjemność (a ciężko sprawić żeby nauka była dla mnie czymś przyjemnym :D). Łatwość przekazywania wiedzy jest u niego niesamowita, a przy tym atmosfera na zajęciach jest naprawdę świetna :D. Krzysiek obdarowywuje człowieka sporą ilością zadań teoretycznych/praktycznych które pozwalają dobrze opanować materiał, a jeśli dalej nie bedziesz rozumiał to na zajęciach pokaże Ci jak rozwiązać zadanie na wiele różnych sposobów, a ty będziesz w szoku (:o) jakie to proste :D. Idealnie dopasowywuje tempo nauczania do osoby, przez co nie będziesz się nudzić. Jest świetnie przygotowany na zajęcia i jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, to zawsze odpowie Ci na smsy/maile. Jeszcze pół roku temu, chciałem zregyznować z nauki programowania teraz wszystko się zmieniło, jest moc i motywacja !:D. Naprawdę polecam wszystkim, którzy chcą się nauczyć Programować!:).

avatar
Agata
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 sierpnia 2017

Krzysiek to otwarty, wesoły osobnik, dzięki czemu szybko łapie się z Nim kontakt a lekcje przebiegają w miłej atmosferze. Każde spotkanie jest wykorzystane do ostatniej minuty. Krzysiek jest świetnie zorganizowany, a forma lekcji pozwala całkowicie skupić się na zrozumieniu tematu. Jest uważnym nauczycielem i dostosowuje sposób prowadzenia lekcji do ucznia. Ogrom zadań praktycznych i teoretycznych nie pozwala się nudzić w okresie pomiędzy lekcjami :) Krzysiek to doskonały wybór dla tych, którzy naprawdę chcą się skupić na nauce i osiągnięciu celu. Krzyśkowe lekcje to takie "przyjemne z pożytecznym". Gorąco polecam!

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 sierpnia 2017

Nie podejrzewałem, że nauka programowania w moim wieku (a studia skończyłem już dawno) będzie możliwa. Dzięki Krzysztofowi niewielką ilość wolnego czasu jaką dysponuję z chęcią spędzam ucząc się tematów wcale niełatwych.
Krzysztof pisze tu skromnie "udzielę korepetycji" - tak naprawdę to bardzo profesjonalny specjalista, który w dodatku ma ogromną łatwość jasnego przekazywania wiedzy. Jest perfekcyjnie zorganizowany i nie zna litości przygotowując niekończące się prace domowe a przy tym wykazując się umiejętnością dopasowania tempa (ale wciąż wymagającego) do uczącej się osoby.
Krzysztof przekazuje wiedzę, dużo wymaga a przy tym potrafi sprawić, że człowiek zamiast przed telewizorem z jakiegoś dziwnego powodu siada przed komputerem i szturcha swoje szare komórki.

avatar
Asia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 sierpnia 2017

Polecam szkolenia z Krzyśkiem. Zajęcia prowadzone w super atmosferze, wszystko jest tłumaczone prosto i konkretnie. Mnóstwo zadań praktycznych i pytań przygotowujących do rozmowy o prace- w razie problemów kontakt mejlowy lub telefoniczny o każdej porze :) Gorąco polecam.

avatar
Pawel
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 lipca 2017

Krzychu zdecydowanie Prima Sort jezeli chodzi o e-korepetycje, oprócz wysokich kompetencji programistycznych posiada umiejętności miękkie dzięki czemu w przystępny sposób przekazuje wiedze. Kurs jest kompletny i poukładany, nie usłyszysz po połączeniu na TeamV "yyy... to co chcesz robić" , nie sępi o pozytywne komentarze jak co niektórzy na tym portalu ; ) Zreszta sprawdź sam/sama , o ile się dostaniesz! ; )

avatar
Tomasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 czerwca 2017

Krzysztof posiada ogromną widzę popartą umiejętnościami, chęć nauczania innych oraz ciągłą potrzebę samorozwoju. Z każdymi zajęciami zaraża swoją pasją do programowania coraz bardziej. Dostarcza ogromną ilość materiałów w postaci autorskich zabiorów zadań, przykładów algorytmów oraz ciekawych i niejednokrotnie podchwytliwych pytań. Cierpliwie i dokładnie tłumaczy omawiane zagadnienia, porusza wyobraźnię i motywuje do samodzielnej zabawy z kodem. Sprawnie i rzeczowo odpowiada na pytania zadawane drogą mailową jak i sms-ową. Nauka z Krzysztofem to sama przyjemność :)

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 czerwca 2017

Krzysiek to NAJLEPSZY nauczyciel jakiego w ogóle miałem w życiu. Uczyłem się w szkole czy na studiach programowania i mur beton, nic nie umiałem, a z tymi lekcjami stała się magia, zacząłem rozumieć przekazywane mi informacje.
Posiada ogromną wiedze i potrafi ją świetnie oraz ciekawie przekazywać. Tłumaczy na różne sposoby tak długo aż zrozumiem nowe zagadnienia. Sprawdzając sporą ilość zadaniach domowych (którą trzeba wykonać), podpowiada co zrobić by program był szybszy i prostszy. Wszystko z cierpliwością, uśmiechem :), profesjonalizmem.
Zaczynając od zera nauki Javy po 3-4 miesiącach dostałem się na praktyki. Zamierzam ukończyć cały kurs, a następnie zacząć uczyć się innych języków.
Jak uczyć się programowania to tylko u Krzyśka!!! :D

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 czerwca 2017

Naukę z Krzyśkiem rozpoczęłam niecały rok temu, kiedy potrzebowałam pomocy w zdaniu egzaminu z programowania. Kurs u niego był jedną z najlepszych moich decyzji. Egzamin zdałam, a ponadto poczułam chęć do nauki programowania. Krzysiek zawsze jest przygotowany do spotkania, tłumaczy każdy detal, w razie pytań/problemów zawsze odpowiada na maile i SMSy. Jest znakomitym programistą z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Dzięki niemu nie mam już problemów z pisaniem kodu, nabrałam pewności i przychodzi mi to z dużą łatwością. Pełen profesjonalizm połączony ze świetnym poczuciem humoru i miłą atmosferą. Zdecydowanie polecam! :)

avatar
Roman
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 czerwca 2017

Naukę rozpocząłem od podstaw, wczesniej nie miałem styczności z programowaniem ponieważ skończyłem studia humanistyczne.Szukałem osoby która potrafi nauczyć, wyjaśnić i pokierować ku pracy programisty. Dzięki Krzyśkowi jestem na dobrej drodze aby to osiągnąć. Dzięki licznym zadaniom praktycznym i teorytycznym wiedza jest szybko przyswajalna.Polecam zajęcia z Krzyśkiem wszystkim którzy chcą rozpocząc naukę lub poszerzyć wiedzę z programowania.

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 maja 2017

Rozpoczęcie korepetycji z Krzysztofem odmieniło moje spojrzenie na świat IT, a konkretnie otworzyło mój umysł na programowanie. Po 3 miesiącach korepetycji otrzymałem wymarzoną pracę jako programista! Krzysztof jest osobą pełną energii, która daje pozytywnego kopa do pracy i rozwijania się w kierunku IT. Do samych zajęć zawsze przygotowany perfekcyjnie, ma wielki talent dydaktyczny, a zagadnienia tłumaczy aż do skutku. Mnóstwo zadań praktycznych jak i teoretycznych, które utrwalają zdobytą na zajęciach wiedzę i pozwalają się rozwijać. Do każdego klienta podchodzi indywidualne, potrafi szczerze ocenić umiejętności i zwrócić uwagę na to co warto poprawić.

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 maja 2017

"Dzięki Krzyśkowi, po kilku miesiącach nauki dostałem pracę jako programista będąc na studiach humanistycznych. Polecam z całego serca!

Atuty pracy z Krzyśkiem:
- intensywnie wykorzystany czas,
- wiadomo, jaki jest plan nauki na kolejne zajęcia,
- autorskie zbiory zadań praktycznych (bardzo wiele ciekawych, rozbudowanych zadań ),
- dodatkowa pula pytań teoretycznych co kilka dni, do pracy własnej,
- dostępność do dawania wskazówek w formie mailowej czy sms-owej niemalże 24h na dobę,
- zawsze wszystkie odpowiedzi na nurtujące mnie pytania dostaję zanim skończę je zadać
- Krzysiek stawia na szczerość w relacji uczeń - nauczyciel, przez co przez rzeczy, które już umiem, przechodzimy bardzo sprawnie, co uważam za duży plus.
- do tego wszystkiego Krzysiek jest bardzo pozytywnym człowiekiem i choć jest wymagający, to po czasie zaczyna się go traktować jak dobrego znajomego, a nie nauczyciela :)

Negatywne strony pracy z Krzyśkiem:
- brak :)

avatar
Filip
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 maja 2017

Szczerze powiedziawszy pracuje z Krzyśkiem już ponad 6 miesięcy i jestem bardzo zadowolony. Dobre przygotowanie do zajęć oraz wielka chęć tłumaczenia nawet prostych rzeczy po kilka razy. Dużo prac domowych co moim zdaniem jest dużą zaletą. Masa przykładów na zajęciach przez co widzimy co jak działa. W razie problemów szybka informacja zwrotna odnośnie problemu/jakiegoś zagadnienia. Polecam jak najbardziej.

avatar
Julia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 kwietnia 2017

Ja się uczyłam programowania od zera i już wątpiłam we własne możliwości, ale dzięki zajęciom z Krzysztofem wszystko zaczęło się układać w całośc i nabierać sensu. Krzysztof wszystkie zagadnienia tłumaczy w sposob bardzo zrozumiały, na wszystkie pytania odpowiada wyczerpująco, podaje dużo przykładów, daje pracę domową, co pomaga w przećwiczeniu materiału. Dzięki zajęciom z Krzysztofem każdy może znaleźć tę pierwszą wymarzoną pracę :) Bardzo polecam.

avatar
Igor
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 kwietnia 2017

Rozpoczęcie nauki programowania z Krzysztofem było bardzo dobrą decyzją. W pełni spełnia on moje wymagania, tj:
-jest zawsze przygotowany do zajęć,
-zajęcia zawsze zaczynają się punktualnie,
-zapewnia dużą dawkę wiedzy teoretycznej oraz zadań/projektów,
-zawsze odpowiada na e-maile/SMS-y,
-dopasowuje tempo pracy do indywidualnych możliwości klientów,
-bardzo dobrze tłumaczy wszystkie zagadnienia.
Krzysztof nie jest cudotwórcą. Nie wpoi ci programowania do głowy, ale wystarczą chęci i trochę czasu, a pracę jako programista masz gwarantowaną.

avatar
Karol
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 kwietnia 2017

Krzysiek to świetny korepetytor, na zajęciach panuje luźna atmosfera, a widza przekazywana jest w sposób bardzo zrozumiały. Trzeba przygotować się na intensywną pracę i dużo zadań do rozwiązania. Krzysiek zawsze rozwieje Wasze wątpliwości i odpowie na dodatkowe pytania. Jak najbardziej polecam! :)

avatar
Stas
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 kwietnia 2017

Kiedy przybylem do Krzysztofa nie umialem za bardzo programowac. Teraz jestem w stanie jakikolwiek temat programistyczny ogarnac we wlasnym czasie. Zawsze byl przygotowany i jezeli cos nie wychodzilo (przewaznie przez jakis bug) to nastepnego dnia otrzymywalem mail z rozwiazaniem. Wszystkim moge polecic Krzystofa jezeli szukaja efektywnego nauczyciela.

avatar
Konrad
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
30 marca 2017

Krzysztof jest osobą która wprowadza mnie w tajniki Javy, myślę że na tym nie skończy się nasza współpraca. Jest bardzo kompetentną osobą w tym temacie a zarazem bardzo cierpliwą, potrafi tłumaczyć do bólu aż nie zrozumiesz :). Ogromna ilość zadań do zrobienia którą przygotowuje zapewnia dodatkową rozrywkę na każdy dzień!(Przy ewentualnych pytaniach zawsze służy pomocą mailową/smsową 24/7 - Krzysztof chyba nie sypia i nie odpoczywa :) ). Zdecydowanie zasługuje na ocenę Bardzo dobrą.
Serdecznie polecam, zachęci Cię do programowania i nie będziesz żałował spędzonego z nim czasu.

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 marca 2017

Naukę z Krzysztofem rozpocząłem 6 miesięcy temu. Od samego począczku wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie gdyż do każdej lekcji zawsze jest doskonale przygotowany. Każde zagadnienie potrafi zrozumiale wytlumaczyć oraz jest otwarty na wszelkie pytania. Nasza współpraca zaowocowała znalezieniem pracy w branży IT. Zdecydowanie polecam lekcje z Krzysztofem.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 marca 2017

Współpracuję z Krzysztofem od 7 miesięcy i już teraz wiem, że na C++ na pewno się nie skończy. Lekcje prowadzone są w bardzo przyjaznej atmosferze i zawsze na wysokim poziomie. Profesjonalista, zabawny, kulturalny z poczuciem humoru. Ciężko będzie znaleźć korepetytora, który sposobem prowadzenia zajęć, przekazem informacji i wiedzą dorówna Krzyśkowi.

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 marca 2017

Jeżeli ktoś naprawdę chcę nauczyć się programować to właśnie Krzysiek jest odpowiednią osobą do tego zadania. Kompetentny, profesjonalny i miły. Jest w stanie wytłumaczyć jedno zagadnienie na wiele sposobów, jeżeli zaistnieje taka potrzeba ;). Co ważne pomoc można uzyskać również poza godzinami zajęć. Duża ilość prac domowych może wydawać się jedynym minusem, jednak systematyczne ich rozwiązywanie daje naprawdę duże i zaskakujące rezultaty. Nigdy nie sądziłem, że programowanie może być zajęciem z serii miłe i przyjemne, a jednak ;)

Po 9 miesiącach spotkań udało mi się znaleźć prace jako programista.

Serdecznie polecam zajęcia z Krzysztofem. :)

avatar
Tomasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 marca 2017

Zanim poznałem Krzysztofa byłem co najwyżej mierny w programowaniu. Jestem studentem AGH i na moim wydziale zdolność tworzenia i implementowania kodu jest niezbędna do ukończenia studiów. Po roku spotkań z Krzysztofem moje zdolności programistyczne w Javie pozwoliły mi nie tylko przebrnąć przez studia ale także posiąść wiedzę wystarczającą do rozpoczęcia zawodu programisty. Spotkania odbywają się w bardzo przyjaznej atmosferze, gdzie prowadzący przedstawia problem w sposób przyziemny i zrozumiały - na zasadzie "Patrz jakie to proste". Krzysztof motywuje do działania i samodoskonalenia swojej wiedzy i zdolności. Polecam z całego serca, nigdy nie sądziłem, że programowanie może być tak przyjemne.

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 lutego 2017

w 100% polecam korepetycje z Krzyśkiem! Zajęcia przeprowadzane są w bardzo przyjemnej atmosferze, a zagadnienia tłumaczone są dokładnie. Po sposobie prowadzenia, zadaniach domowych i pytaniach w trakcie zajęć widać, że Krzyśkowi zależy na tym, aby jego uczniowie wyciągnęli z korepetycji absolutne maksimum.

avatar
Agnieszka
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 lutego 2017

Profesjonalny, posiada ogromną wiedzę, przesympatyczny, zabawny, do każdej osoby podchodzi indywidualnie. Z chęcią pomoże również w razie problemów na studiach. W razie pytań można pisać o każdej porze i szybko uzyskać odpowiedź.

Polecam 11/10

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 lutego 2017

Bardzo dokładnie i konkretnie przedstawiony materiał i duża ilość zadań praktycznych. Pracuję z Krzyśkiem już kilka miesięcy i widzę, jak moje umiejętności programowania rosną z tygodnia na tydzień. Polecam tego korepetytora, gdyż oferuje realną pomoc i wsparcie, a lekcje przebiegają w pozytywnej atmosferze i w bardzo wygodny sposób przez Internet.

avatar
Bartek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 lutego 2017

Praca z Krzyśkiem pozwoliła mi nauczyć się o wielu aspektach programowania, od algorytmów, przez techniki programowania, do pisania czystego i rzetelnego kodu. Bez problemu poradziłem sobie z przedmiotami na studiach, mimo początkowych trudności, gdyż wcześniej nie miałem styczności z programowaniem. Co więcej, mimo ograniczonych możliwości czasowych, co do pracy nad kodem w domu, same spotkania z Krzyśkiem pozwoliły mi na pozytywne zaskoczenie pracodawcy i zdobyciu pracy na stanowisku java test developera. Bardzo często uzyskiwałem odpowiedzi na moje pytania, nawet o dosyć nietypowych porach dnia. Prawdziwy nauczyciel z powołania. Gorąco polecam!

avatar
Patryk
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 lutego 2017

Regularną naukę z Krzyśkiem rozpoczęliśmy w październiku 2016 roku i na pewno tę współpracę będziemy kontynuować. Jestem bardzo zadowolony ze
sposobu prowadzenia zajęć. Krzysiek jest zawsze świetnie przygotowany, w
przestępny sposób dzieli się z wiedzą i zawsze merytorycznie odpowie na
nurtujące kwestie związane z programowaniem. Zadaje masę zadań domowych,
dzięki czemu wiedza przekazana podczas zajęć zostaje utrwalona. Zajęcia
prowadzone są w luźnej atmosferze przez co nauka jest o wiele
przyjemniejsza. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu w lekcje, po około
10 miesiącach współpracy podjąłem pierwszą pracę jako programista Java. Czy może być lepsza rekomendacja Krzyśka usług? :)
Moja ocena lekcji to 5/5 i gorąca rekomendacja dla każdego kto chciałby
rozpocząć swoją przygodę z programowaniem :)

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 stycznia 2017

Z Krzyśkiem rozpocząłem swoją przygodę z programowaniem. Na początku myślałem, że będzie to tylko doraźna pomoc potrzebna mi do zaliczenia zajęć, ale wiedza, zaangażowanie i sposób przekazywania informacji przez Krzyska zatrzymały mnie przy nim na dłużej.

Tępo nauczania dostosowuje do moich potrzeb, tłumaczy po kilka czy kilkanaście razy, jeśli zajdzie taka potrzeba i robi zawsze to w sposób najprostszy z możliwych.

Poza tym, że posiada ogromną wiedzę z programowania i niewątpliwie umie to przekazać, to co jest czasami ważniejsze, lubi to co robi i czerpie z tego satysfakcję, co się czuje. Dlatego motywuje do działania, daje prace domowe i stara się żeby wynieść z jego kursu, który ciągle udoskonala, jak najwięcej.

Ten nauczyciel ma jasny cel - przygotować swojego ucznia, żeby ten mógł po skończeniu nauki rozpocząć pracę. Aktualnie jestem po roku uczenia się programowania z Krzyśkiem i właśnie robię mój pierwszy krok w tę stronę i rozpoczynam staż jako programista JAVA. Wiem, że bez tego kursu, sam nie dałbym rady.

Jestem pewny, że jest tylko kwestią czasu zanim zdobędę etat. :)

Jeśli chcesz nauczyć się w przystępny i przyjemny sposób programowania i przygotować się do pierwszej pracy jako developer to szczerze polecam! :)

avatar
Igor
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 stycznia 2017

Bardzo dobra metodyka nauczania, świetne podejście do tematu, wszytko tlumaczone językiem prostym i zrozumiałym, przez co człowiek od początku kursu czuje, że programowanie nie może być aż tak trudne. Dzieki Krzyśkowi dostałęm pracę po pół roku wspólnych korepetycji. Kurs jest bardzo intensywny, zadań domowych ogrom ale ma to wymierne efekty. Gorąco polecam !!!

avatar
Janek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 stycznia 2017

Nauka programowania u Krzyśka była najlepszą decyzją, jaką mogłem podjąć. Krzysiek podchodzi do zajęć bardzo profesjonalnie, zajęcia są ciekawe i zawierają mnóstwo przydatnych informacji. W razie problemów Krzysiek potrafi wyjaśnić w prosty sposób każde zagadnienie. Z lekcji na lekcję moja wiedza wzrasta i na pewno będzie to procentować. Dodatkowo Krzysiek ciągle szuka sposobów na dodatkowe zainteresowania uczniów zagadnieniami programowania i stara się zaszczepić tak zwanego „bakcyla”. Umiejętność programowania była tym, co zawsze chciałem opanować. Dzięki Krzyśkowi jestem pewien, że uda mi się to osiągnąć.

Polecam lekcje z Krzyśkiem z czystym sumieniem, na pewno ty też nie pożałujesz swojej decyzji.

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 grudnia 2016

5 gwiazdek na 5 to nawet za mało jeśli chodzi o korepetycje z Krzyśkiem. Polecam korepetycje u tego Pana, gdyż nie znam człowieka który jednocześnie świetnie programuje, ale także bezproblemowo przekazuje zdobytą wcześniej wiedzę.
Nie dość, że genialnie tłumaczy zagadnienia od tych prostszych - pętle for, do trudniejszych - klasy i obiekty, to jeszcze elastyczne godziny korepetycji sprawiają wrażenie, że w końcu znalazło się człowieka, który nauczy Cię programować.

avatar
Miłosz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 grudnia 2016

Z Krzyśkiem uczę się programować od czerwca. Przez ten czas moja wiedza i umiejętności znacząco się poprawiły. Krzysiek potrafi w zrozumiały sposób przekazać wiedzę. Jest znakomitym programistą i nauczycielem. Po każdej lekcji podsyła zadania do zrobienia, bo jak wiadomo nie ma lepszej nauki programowania niż klepanie kodu. Wszystkie niejasności i problemy są rozwiązywane na kolejnej lekcji. Ponadto jest dostępny cały czas pod mailem i telefonem.

Moim zdaniem żadna książka ani videokurs nie zastąpi nauki programowania z prywatnym nauczycielem. Jeśli marzy Ci się praca programisty, jesteś w stanie poświęcić trochę czasu na naukę, zgłoś się do Krzyśka a Twoje marzenie może się spełnić!

avatar
Bartek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 grudnia 2016

Jeżeli chcesz nauczyć się programować, to na pewno Krzysztof jest strzałem w dziesiątkę! Jest on zawsze przygotowany do zajęć i zaangażowany oraz skory do pomocy poza nimi. Jeśli sądzisz, że kiedykolwiek odwoła zajęcia - mylisz się! Czy godz. 7 rano, czy 22 - Krzysztof jest zawsze gotowy do nauczania kodu. Podejrzewam, że on w ogóle nie śpi. Sumienny, obowiązkowy oraz naturalny, nikogo nie udaje - po prostu to twój dobry, życzliwy i duuużo mądrzejszy kolega. Jego wiedza poparta jest też doświadczeniem zawodowym, co daje się odczuć podczas zajęć. Uważaj, bo nie będzie łatwo, ON zawsze ma w zanadrzu dziesiątki zadań, wiele przesyła po zajęciach, byś "nie nudził się" przed kolejnym spotkaniem.
Ponadto Krzysztof w odpowiedni, jasny i precyzyjny sposób potrafi przekazać swoją wiedzę tak, by trafiła do ucznia. Teraz najważniejsze: u osoby nauczającej ważna jest zarówno wiedza, jak i umiejętność przekazywania jej innym. Krzysztof - co rzadkie - łączy w sobie oba te elementy, więc nie szukaj dłużej - znalazłeś nauczyciela, który cię nie zawiedzie i doprowadzi najkrótszą drogą do celu, jaki sobie wyznaczyłeś!

avatar
Agata
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 listopada 2016

Swoje pierwsze zajęcia z Krzyśkiem rozpoczęłam już prawie dwa lata temu. Jako studentka informatyki, na początku traktowałam je tylko jako chwilową pomoc przy zaliczeniu jednego z przedmiotów. Rok później kiedy już myślałam, że może jednak źle oszacowałam własne zdolności informatyczne i zastanawiałam się nad zmianą kierunku studiów, postanowiłam dać sobie ostatnią szansę i ponownie skontaktować się z Krzyśkiem, z myślą, że jeśli on nie będzie w stanie mi pomóc, to już chyba nikt... Nie pomyliłam się, to była najlepsza decyzja!

Poziom i tempo nauki dostosował do moich potrzeb. Jest zawsze przygotowany do zajęć - posiada poukładany plan nauczania, który ciągle stara się udoskonalać, aby był jak najprostszy i łatwy do zrozumienia. Jego optymizm i zaangażowanie niejednokrotnie motywuje do pracy i rozwoju. Co za tym idzie, zadaje dużo pracy domowej, jednocześnie służąc radą przy jej rozwiązywaniu, często do późnych godzin nocnych. Niewątpliwie jest osobą kompetentną, o dużej wiedzy nie tylko z zakresu programowania, a co najważniejsze potrafi i chętnie dzieli się nią ze swoimi uczniami! To właśnie sposób nauczania zatrzymał mnie przy nim na dłużej.

Połączenie własnych chęci i pozytywnej energii Krzyśka może zdziałać cuda! Tak było w moim przypadku. Szczerze polecam! :D

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 października 2016

Z Krzysztofem zacząłem się uczyć Javy od marca 2016 i Tak jak parę lat temu ktoś powiedziałby, że będę chciał pracować w IT i spodoba mi się szeroko pojęte programowanie to uznałbym to za kiepski żart. Dziś po paru miesiącach ze spotkania na spotkanie czuje, że wszystkie zagadnienia stają się coraz ciekawsze a godziny spędzone nad kodem przyniosły rezultaty jakich oczekiwałem jako laik i początkujący programista. Wszystkie spotkania odbywają się w przyjaznej atmosferze, wszystkie przykłady zawierają komentarze tak aby po spotkaniu można byłoby przeanalizować kod ze spotkania. Krzysztof daje również duży nacisk na kwestie teorytyczne, które na rozmowie o pracę sa pewnikiem a bez ugruntowanej wiedzy nie odpuści i będzie pytał do skutku. Po każdej partii materiału do domu otrzymuje zestaw zadań, który musi być BEZWZGLĘDNIE rozwiązany :-) W przypadku pytań lub problemów rozwiązujemy je na spotkaniu przy czym są możliwe konsultacje za pośrednictwem maila. Jeżeli nawet przez chwilę martwisz się, że te 80 zl/h to dużo i usługa nie jest tego warta, jesteś w błędzie. Nie żałuję żadnej wydanej złotówki bo to najlepsza inwestycja jaka mnie do tej pory spotkała a wiedza, którą nabywa się podczas kursu szybko zaprocentuje w przyszłości w postaci dobrze płatnej pracy.
Gorąco polecam, Marcin!

avatar
Daniel
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 października 2016

Krzysztof jest jaki wszyscy widzicie - wspaniały. To prawdziwy wół roboczy tyrający od rana do nocy po to, żebyś TY zrozumiał co to do cholery jest INNER JOIN. Po pół roku nauki Krzysztof czasem dzwoni do mnie w nocy i zadaje losowe pytanie pokroju "czym się różni klasa abstrakcyjna od nieabstrakcyjnej", ale dzięki temu maltretowaniu umiem napisać pętle for szybciej niż powiem Zdrowaś Mario. Jest ciężko, solidnie i kształcąco. Mam z tym kupę zabawy i jeszcze więcej pożytku, polecam!

avatar
Stefan
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 października 2016

Polecam Krzysztofa wszystkim, którzy chcą się nauczyć programować. Wszystko wytłumaczone co do joty, mnóstwo zadań do ćwiczenia i luźna atmosfera zajęć. Uczę się od Krzyśka od 4 miesięcy i zanosi się na dłuższą współpracę ;)

avatar
Wojtek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 września 2016

Nic dodać, nic ująć. Profesjonalne podejście do ucznia, masa zadań domowych i bardzo sympatyczna atmosfera. Z czystym sumieniem mogę polecić zajęcia z Krzyśkiem! :)

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 sierpnia 2016

Szczerze polecam zajęcia z Krzyśkiem. Współpracuję z Nim już 3 miesiące. Zajęcia prowadzone profesjonalnie, w miłej atmosferze. Wszystko zawsze dobrze wytłumaczone - jeśli zajdzie potrzeba nawet i 10 razy :)
Obszerne prace domowe o różnym poziomie trudności, co pomaga w utrwaleniu materiału z zajęć. Kontakt, np. w sprawie pomocy z zadaniem domowym, nawet o 4 nad ranem :)
Co tu dużo mówić - inwestycja warta swojej ceny :)

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 sierpnia 2016

Korepetycje z programowania u Krzyska pobieram od kilku miesięcy i jest to dokładnie to czego szukałem. Każde zagadnienie jest wyjaśnione i poparte przykładami. Przy problemach z zadaniami dostaniemy pomoc również poza korepetycjami. Przygotowane przez Krzyśka zbiory zadań są niesamowite-utrwalają i pomagają zrozumieć dane zagadnienia. Polecam.

avatar
Witek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 sierpnia 2016

Rozpoczęcie współpracy z Krzyśkiem jest jedną z lepszych decyzji jakie można podjąć chcąc rozpocząć swoją przygodę z programowaniem bądź szlifować dalej swoje umiejętności. Duży nacisk położony na zadania i praktykę, systematyczne prace domowe, dzięki czemu ma się ciągły kontakt z kodem. Krzysiek jest do tego pomocny, sympatyczny i posiada umiejętności dobrej prezentacji tematu. Najlepszą recenzją współpracy będzie to, że udało mi się zdobyć pracę w branży IT mimo, iż całe życie pracowałem w innej dziedzinie :)

avatar
Filip
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 sierpnia 2016

Polecam zajęcia z Krzyśkiem, doskonały nauczyciel, po 1 doskonale potrafi wytłumaczyć, po 2, co wg mnie wcale nie mniej ważne, świetnie motywuje. Spotykam się z Krzyśkiem od wielu miesięcy, co dzięki temu zyskałem? Dostałem się do pracy, przekwalifikowałem z energetyka na programistę, zajęło to około 5 miesięcy ciężkiej pracy. Nie tylko prowadzi sztywny kurs, w razie problemów z programowaniem na studiach można na niego liczyć. Po zajęciach dostajesz zadania do zrobienia i pomoc Krzyśka pomiędzy korepetycjami.
Czas zajęć jest zawsze wykorzystany na maximum, 0 lania wody. Niektórych może zniechęcać wyższa cena niż u konkurencji, ale ta inwestycja jest warta swojej ceny, a poza tym szybko się zwróci. :)

avatar
Karina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 lipca 2016

Krzysiek jest niesamowicie sympatycznym człowiekiem, a do tego niebywale rzetelnym nauczycielem. Organizuje, przygotowuje i przeprowadza zajęcia na naprawdę wysokim poziomie. Jest pełen profesjonalizmu, zawsze punktualny i gotowy rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się w toku nauki. Co ważne udostępnia wiele dodatkowych materiałów, dzięki którym można lepiej przyswoić aktualnie przerabiany na spotkaniach materiał i właściwie przygotować się do kolejnych lekcji. Naprawdę bardzo gorąco polecam. :)

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 lipca 2016

Zajęcia z Krzyśkiem rozpocząłem mniej niż pół roku przed maturą z informatyki, praktycznie od zera i mimo krótkiego czasu nauki udało mi się dobrze zdać maturę i dostać na studia informatyczne. Każda lekcja prowadzona profesjonalnie i dostosowana do ucznia. Gorąco polecam.

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 lipca 2016

Chyba wystarczy krótka informacja: dziś dzięki lekcjom Krzyśka (mój imiennik), zdałem świetnie maturę z informatyki - lepiej niż chciałem! A co najlepsze, ogarnął to ze mną w 7 miesięcy od zera. Bo mniej więcej w listopadzie, kończąc notabene studia muzyczne,wpadłem na szalony pomysł pójścia na studia informatyczne.

Pomocny, ma mnóstwo materiałów, poukładany plan nauczania i kompetencje. Polecam!

avatar
Przemysław
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 czerwca 2016

Gorąco POLECAM!
Świetny nauczyciel. Uczyłem się Javy na własną rękę, zawsze zdarzały się jakieś trudności i niejasności, brak zadań do ćwiczeń i człowiek się zniechęcał. Od kiedy zacząłem lekcje u Krzyśka wygląda to całkiem inaczej. Wszystko jest jasne i zrozumiałem. Jeżeli czegoś nie rozumiem to Krzysiek zawsze potrafi wytłumaczyć. Jeżeli ma się jakiś problem z zadaniem to po zajęciach zawsze można do niego napisać i dostaniemy odpowiedź :) Zajęcia są bardzo fajnie prowadzone. Krzysiek jest osobą miłą, charyzmatyczną, zajęcia prowadzi z Pasją.

avatar
Maja
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 czerwca 2016

Polecam zajęcia z Krzyśkiem.Naukę rozpoczęłam w listopadzie 2015,a obecnie udało mi się już znaleźć pracę w zawodzie.
Bardzo rzetelna osoba,potrafi dobrze przekazać bardzo rozległą wiedzę.

avatar
Izabela
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 czerwca 2016

Krzysiek Mistrzem! :)
Gorąco polecam kursy u Krzyśka, dla każdej osoby, która ma problemy z programowaniem.
Rozpoczęłam kurs programowania w C, będąc po liceum, bez profilu informatycznego, o programowaniu nie wiedząc nic. Kilka miesięcy nauki, bardzo zaowocowało na moich ocenach z zajęć na studiach.
Krzysiek jest nie tylko wspaniałym nauczycielem, wykształconym człowiekiem, ale także osobą o świetnym charakterze! :)
Jeśli tylko wahasz się czy zadzwonić, wiedz, że tego nie pożałujesz, efekty będą na 100% !

avatar
Tomasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 maja 2016

Krzysiek jest wspaniałym mentorem !Naukę u Krzyśka rozpocząłem pół roku temu. Uważałem wtedy zagadnienia z programowania za trudne, zawiłe i skomplikowane ale już po pierwszych zajęciach okazało się że Krzysiek potrafi bardzo dobrze wytłumaczyć nawet najcięższe zaganiania. Jest osobą kompetentną, konsekwentną i komunikatywną, dużo wymaga z korzyścią dla ucznia. Polecam !!!Dalsza współpraca zaowocowała przyjęciem do pracy.

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 maja 2016

Polecam, przygotowywałem się z Krzyśkiem rok do matury i wszystkie zagadnienia są jasne i rozwiązuje je bez problemu. Wspaniały kontakt, możliwość zadawania pytań o każdej porze dnia i nocy! Mimo, że matura już za mną to nie kończę korepetycji, zaczynam kolejne kursy :D

avatar
Krzysiek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 maja 2016

Zdecydowanie Krzyśka polecam! Pracujemy razem od roku i zaskakujące dla mnie było jak dzięki niemu wpadłem w programowanie. Z zainteresowanie przerodziło się w towarzyszące mi niemal codziennie hobby, a dzięki temu wszystkiemu zauważalnie poprawiły się moje umiejętności matematyczne i algorytmicznego myślenia. Krzysiek zawsze potrafi wszystko genialnie wytłumaczyć i jakoś magicznie sprawia, że programowanie samo przyjemnie wchodzi do głowy.

avatar
Justyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 kwietnia 2016

Zajęcia z C++ świetnie prowadzone, tematy przejrzyście przedstawiane, lepszego korepetytora to tylko ze świecą szukać. Pierwszy raz w życiu natknęłam się na korepetycje prowadzone przez Skype i, choć byłam do nich początkowo niechętna, wystarczyły tylko dwa spotkania, żeby się do nich w pełni przekonać. Nic, tylko czekać, kiedy będzie można ruszyć z nauką Javy. ;)

avatar
Marlena
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 marca 2016

Pół roku temu poszukiwałam osoby, która wprowadziłaby mnie w tajniki czarnej magii zwanej "programowaniem". Szczerze powiedziawszy nie myślałam, że kiedykolwiek zrozumiem z czym to się je. Na szczęście z pomocą przybył Krzysiek, który prowadzi zajęcia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób. Zawsze służy pomocą i dodatkowymi materiałami oraz motywuje do działania. Lekcje odbywają się w miłej i luźnej atmosferze, ale najważniejsze jest to, że Krzysiek podchodzi do wszystkich zajęć bardzo entuzjastycznie i z pasją. Szczerze polecam! :-)

avatar
Olek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 marca 2016

Na początku mojej przygody z programowaniem była to czarna magia. Od czasu jak skontaktowałem się z Krzyśkiem, wszystko to stało się o wiele prostsze. Świetnie tłumaczy, jest cierpliwy, wie jak naprowadzić żeby zrozumieć problem. Komunikacja z nim zawsze przebiega bezproblemowo, podsyła różne pomocne materiały, kiedy sam coś potrzebuje zawsze służy pomocną radą. Uczestnicząc w zajęciach z nim panuje miła i przyjemna atmosfera. Jeżeli nie jesteś z programowaniem za pan brat, polecam Krzyśka w 10000%.

avatar
Konrad
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 marca 2016

Zdecydowanie polecam! Zaczynałem studia informatyczne nie mając wcześniej żadnej styczności z programowaniem, a dzięki Krzyśkowi udało mi się wszystko bezproblemowo zaliczyć. Potrafi doskonale wytłumaczyć nawet te bardzo trudne zagadnienia. Posiada szeroki zakres wiedzy, którą przekazuje w taki sposób, że z ogromną chęcią uczestniczy się w kolejnych zajęciach.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 lutego 2016

Krzysiek to profesjonalny nauczyciel. Bardzo dokładnie tłumaczy każde zagadnienie a przy najmniejszych wątpliwościach stara się je wytłumaczyć jak najdokładniej jest to możliwe, często nawet schodziłem z nim do poziomu Painta ;).

Każda lekcja przeprowadzona z maksymalną wydajnością i zakończona obszerną pracą domową. Z Krzyśkiem nudzić się nie da, każde kolejne zajęcia to coś nowego. Na bieżąco rozwiewa wszelkie wątpliwości.

avatar
Mariusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 lutego 2016

Świetny nauczyciel !
Krzysztof uczy mnie od podstaw programowania w języku JAVA. Poważnie podchodzi do sprawy, bardzo ciekawie tłumaczy oraz zawsze stara się tłumaczyć dany temat aby każdy szczegół był zrozumiany. Dzięki pracom domowym które zadaje, utrwala się zdobytą wiedzę. Jak najbardziej polecam :)

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 lutego 2016

Z Krzyśkiem skontaktowałem się we wrześniu ubiegłego roku z zamiarem nauki programowania w języku JAVA, praktycznie od podstaw. Cel trudny, ale czego się nie podejmie Krzysiek? :) Każda lekcja w 100% wykorzystana, bardzo dobrze przygotowana. Programowanie stało się przyjemnością w najczystszej postaci. W razie problemów odpowiedź przychodzi w dosłownie kilka chwil, co bardzo cenie. Jeżeli miałbym ponowny wybór, wybrałbym tą samą osobę. Serdecznie polecam naukę z Krzyśkiem!

avatar
Rafał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 stycznia 2016

Bardzo polecam zajęcia z Krzyśkiem. Współpracujemy od prawie 10 miesięcy, pomaga mi w nauce Javy od podstaw. Lekcję prowadzone są w sposób bardzo profesjonalny, pełne przygotowanie korepetytora. Lekcje są naprawdę ciekawe i poprzedzone wieloma praktycznymi przykładami dzięki czemu każde zagadnienie wyjaśnione jest w bardzo przyjazny i zrozumiały sposób. Natomiast bardzo dużym plusem jest nauka online przez skype co jest naprawdę dużym ułatwieniem. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich, którzy mają wątpliwości co do nauki na odległość, ale z taką osobą, która zna się na rzeczy to sama przyjemność nauki, a przede wszystkim nie marnujesz czasu tylko skupiasz się na przyswajaniu wiedzy. 100% polecam naukę z Krzyśkiem.

avatar
Adam
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 stycznia 2016

Gorąco polecam! Numer jeden w kwestii pomocy przy nauce programowania. Korzystam z pomocy Pana Krzysztofa od listopada, zdecydowałem się na nie po bezowocnych próbach nauki podstaw programowania na uczelni. Po 2 miesiącach spotkań, czytaniu materiałów przerobionych na zajęciach i zrobieniu zadań domowych mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że moja znajomość języka C została bardzo dobrze rozwinięta. Gdy słucha się Pana Krzysztofa od razu wiadomo że wie o czym mówi i co najlepsze potrafi tę wiedzę przekazać (jeśli trzeba nawet rozrysuje :)) bezproblemowo. Na pewno utrzymam kontakt z Panem Krzysztofem w celu dalszej nauki programowania!

avatar
Jacek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 grudnia 2015

Przez ostatnie pól roku uczyłem się z Panem Krzysztofem podstaw języka C a obecnie uczę się podstaw Javy z nastawieniem na zmianę zawodu na programistę Javy. W obu przypadkach nie miałem żadnych zastrzeżeń co do przekazywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Po przez wykonywanie dużej ilości zadań domowych nabyłem wprawy w programowaniu jak i w jednym tak i drugim języku. Co do mnie przemówiło aby wybrać własnie Pana Krzysztofa z pośród wszystkich nauczycieli na e-korepetycje? Głownie to, ze jako jeden z niewielu prowadzi zajęcia online przez skype oraz można dokonywać zapłaty za lekcje na konto firmowe pana Krzysztofa. Ze względu na to, ze przebywam po za granicami kraju nie mam innej możliwości nauki. Wszystkim tym którzy myślą aby pobierać lekcje online serdecznie polecam.

avatar
Agnieszka
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 grudnia 2015

Korepetycje godne 5 gwiazdek! :D Profesjonalne podejście oraz możliwość odbywania zajęć online - bez wychodzenia z domu, sprawiają, że zajęcia są warte swojej ceny! Gorąco polecam wszystkim, którzy po raz enty z marnym skutkiem próbują nauczyć się programować :)

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 listopada 2015

Bardzo gorąco polecam Krzysztofa. Uczę się od czerwca i dzięki korepetycjom z tygodnia na tydzień czuję że jestem coraz lepiej przygotowany do zawodu. Indywidualne podejście do klienta, oraz doświadczenie które posiada Krzysztof gwarantuje zrozumienie tematu i rozwiązanie wszelkich problemów i wątpliwości. Mimo że jestem humanistą ( bardzo odpornym na wszelką wiedzę z nauk ścisłych) dzięki Krzysztofowi już swobodnie wypowiadam się w kwestiach programowania obiektowego. Prowadzenie zajęć online jest niesamowitym komfortem a materiały oraz zadania są przygotowane bardzo saranie. Naprawdę polecam w 100%.

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 września 2015

Polecam z czystym sumieniem. Próbowałem wielokrotnie samodzielnie rozpocząć naukę programowania lecz za każdym razem rozbijałem się o mur mało czytelnych i przejrzysty sposób napisanych poradników oraz książek. Postanowiłem spróbować ostatni raz ugryźć temat kodowania. Ku memu zdziwieniu okazało się, że nie taki diabeł straszny jak go malują ważne tylko aby znaleźć osobę, która zna się na rzeczy. Taką właśnie osobą jest Krzysztof. Znajomość kilku języków programowania pozwala mu skutecznie wytłumaczyć nawet najbardziej opornej osobie każdą linijkę kodu podając przy tym mnóstwo przykładów, które niezbędne są do zrozumienia tematu. Przy tym jest cierpliwy i spokojny tłumacząc czasami jedną rzecz dwa albo trzy razy:), najważniejsze aby zrozumieć. Polecam naukę programowania z Krzyśkiem, to czysta przyjemność.

avatar
Krystian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 września 2015

Rewelacja! Jestem bardzo zadowolony z lekcji z Krzysztofem. Dlaczego?
- rzeteleny korepetytor
- lekcje online zaoszczędzają dużo czasu a przekaz jest taki sam jak nie lepszy
-zagadnienia przerabiane są w ciekawy sposób, którego poszukiwałem u innych korepetytorów
No i oczywiście atmosfera w której odbywają się zajęcia. W mojej opini tak jak wcześniej wspomniałem - " Rewelacja!".
Polecam
Krystian

avatar
Asia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 lipca 2015

Bardzo dobre przygotowanie do matury. Co więcej- zadania domowe i dodatkowe materiały, które pomogą w jeszcze lepszym zrozumieniu tematu. Zajęcia są prowadzone w ciekawy sposób. Prowadzący jest cierpliwy i potrafi wytłumaczyć każde zagadnienie. Zdecydowanie polecam :)

avatar
Tomek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 czerwca 2015

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Panem Krzysztofem. Rzetelny korepetytor, który zna się na swoim fachu. Dodatkowo nie trzeba nigdzie wychodzić, ani dojeżdżać, ponieważ zajęcia odbywają się online. Polecam!

avatar
Szymon
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 czerwca 2015

Z usług Pana Krzysztofa korzystam już około roku. Jestem bardzo zadowolony, wszystkie zagadnienia tłumaczone są dokładnie i zrozumiale. Na każdym spotkaniu można nauczyć się czegoś nowego lub ciekawego i nigdy nie jest nudno. Polecam w 100%!!!

avatar
Kasia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 maja 2015

Bardzo dobrze wydane pieniadze, inwestuje w siebie , a nauka online jest idelanym rozwiazaniem. Krzysztof, jako nauczyciel, jest bardzo zaangazowany, i wiem ze zalezy mu niemal rownie bardzo co mi, aby nasze wspolne zajecia zaowocowaly moja biegla znajomoscia programowania jezya Java :) Goraco polecam!

avatar
Klaudia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 lutego 2015

Bardzo dobry sposób nauki programowania, pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Zajęcia przebiegają w bardzo miłej atmosferze, a zagadnienia są dokładnie i bardzo jasno tłumaczone. Dzięki tym lekcją udało mi się zaliczyć semestr. Bardzo gorąco polecam :)

avatar
Ewelina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 lutego 2015

Programowanie, które musiałam realizować na studiach, było dla mnie ciemna magia. Po zajęciach z Krzysztofem wszystko się rozjaśniło i stało się przyjemne. Semestr zakończyłam ze świetnym wynikiem 4,5 - co bez korepetycji byłoby niemożliwe. Jak najbardziej polecam!! :)

avatar
Tata Kacpra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 grudnia 2014

Dzieciak zaczął programować i rzeczywicie supe mu to wychodzi. Zajęcia prowadzone w bardzo przystępny sposób. Pełen profesjonalizm

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 grudnia 2014

Spróbowałem i nie zawiodłem się. Postanowiłem nauczyć się programowania od zera i dzięki wspólnym zajęciom jestem przekonany, że nie był to szalony pomysł. Jestem nocnym koszmarem ścisłych umysłów - humanistą, który przez większość życia używał komputera do obsługi Worda i przeglądarki. Po korepetycjach z Krzyśkiem jestem na drodze do zmiany branży ; D. Na początku trochę się bałem, że forma spotkań (przez skype’a) do mnie nie trafi. Niepotrzebnie - jest wygodnie i przede wszystkim - bardzo merytorycznie. Dość powiedzieć, że teraz nie wyobrażam sobie innej formy nauki programowania ; ). Szczerze polecam!

avatar
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 października 2014

Serdecznie polecam !! Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości ,to na
prawdę nie potrzebnie .Dzięki p.Krzyśkowi zdałam zaliczenie na bardzo
dobrą ocenę ,świetnie tłumaczy ,również po spotkaniu chętnie
rozwieje nasze wątpliwości (odnośnie zad czy jakichkolwiek spraw)
.Jeszcze raz dzięki !!

avatar
Bartek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 września 2014

Bardzo dobry fachowiec. W moim przypadku zamienił obowiązek zdania egzaminu w poczatek pasji jaką jest programowanie. Oprócz czystej teori i ćwiczeń Krzysiek przytacza wiele zastosowań opartych na własnym doświadczeniu co sprawia, że widze sens dalszej nauki. Z dziedziny programowania praktycznie nie ma pytania na które nie znałby odpowiedzi. Atmosfera na zajęciach przypomina rozmowę z dużo mądrzejszym kolegą. Punktualny, rzetelny, GODNY ZAUFANIA!. Z pełną odpowiedzialnością polecam Krzyśka :)!

avatar
Adam
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 września 2014

Znakomity korepetytor. Angażuje się w zajęcia, tłumaczy fachowo i przystępnie, łatwo o kontakt w razie problemów. Pracuje się w miłej i przyjemnej atmosferze, jset super. Polecam!

avatar
Justyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 lipca 2014

Serdecznie polecam :)

avatar
Adrian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 lipca 2014

Znakomity nauczyciel, po prostu czeka się na kolejne spotkanie kiedy skończy się jedno :D Rzadko trafia się na nauczycieli, którzy wspierają cię z tym co robisz oraz starają rozwijać twoje zainteresowania. Nie dość że uczy znakomicie programować na lekcjach, nigdy nie odmówi pomocy z innego przedmiotu, a można do Niego pisać w nocy o północy.
Takiego nauczyciela ze świecą szukać! Po prostu odlot! :)
Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania po wakacjach!

avatar
Patrycja
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 czerwca 2014

Gorąco polecam! Miałam styczność z paroma miernymi korepetytorami, ale na szczęście natrafiłam na Krzyśka i współpracujemy do dziś :) To co mi się podoba to przede wszystkim świetne przygotowanie korepetytora, duża ilość różnych przykładów i praktyczne wykorzystanie teorii, co w mikrokontrolerach jest bardzo ważne. Widać po Krzyśku zaangażowanie w to co robi, korepetycje z nim to sama przyjemność i duża dawka informacji. Każda lekcja ponadto kończy się kreatywną pracą domową, która pomaga w coraz lepszym pisaniu kodu w C. Dzięki Krzysiek :D

avatar
Kornelia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 lutego 2014

Serdecznie polecam wszystkim , którym zależy na bardzo dobrym przygotowaniu z matematyki - z zakresu studiów, w dogodnych dla uczącego się godzinach, profesjonalnie , wmiłej atomosferze:)Jezcze raz dziekuję za przygotowanie do egzaminu:)

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 stycznia 2014

Gorąco polecem wszystkim, którym zależy na rzetelnym programiście. Krzysiek podaje świetne przykłady, które ułatwiają naukę programowania, nawet laik zaczyna rozumieć. W bardzo miłej atmosferze nauczysz się pisać programy szybko i skutecznie.

avatar
Kuba :)
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 czerwca 2013

Krzysiek jest na prawdę super!!!
Bez niego matury z matmy pewnie bym nie zdał a tak to zdałem i to z dobrym wynikiem jak na mnie ;) Naprawdę jest to zadziwiające. nigdy z matmy nic nie rozumiałem. Na korepetycjach z Krzyśkiem rozumiałem wszystko. Polecam Krzyśka ;)

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 lutego 2013

gorąco polecam Krzyśka ,pomógł mi w robieniu zadań z programowania c++ zaliczyłem bez najmniejszych problemów wielkie dzięki

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 lutego 2013

Naprawdę POLECAM. Bardzo dobrze tłumaczy i zna się na rzeczy. Miło, przyjemnie i sympatycznie. Na początku studiów wydawało mi się że polegnę z programowania ale z pomocą Krzyska nie miałem większych problemów.

avatar
Ewelina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 lipca 2012

Krzysiek jest naprawdę wartym polecenia korepetytorem, szybko łapie kontakt z uczniem i sprawia, że czeka się na te korepetycje z wielką przyjemnością. Potrafi wyjaśnić większość wątpliwości z zakresu podstawowego jak i rozszerzonego. Polecam!

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 lipca 2012

Polecam każdemu, kto nie jest orłem z matmy ! ;D W 3 klasie technikum zastanawiałem się jak ja zdam maturę z matmy. Dzięki korepetycją Pana Krzysztofa zdałem maturę na 74 % a przed korepetycjami ledwo wyciągałem 30 % Po prostu magik !!! Bardzo dobrze tłumaczy, dzięki niemu odkryłem ze matematyka nie jest wcale taka straszna jest wręcz prosta gdy się ją zrozumie a pomóc przy jej zrozumieniu może TYLKO Pan Krzysztof. Polecam KAŻDEMU !! :)

avatar
Ilona
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 lipca 2012

Bardzo dobry korepetytor :) Do mojego zeszytu z jakże cennymi uwagami z 'gwiazdkami' będe zaglądać jeszcze pewnie przez długiii, długi czas. Także na studiach. Pokazał mi jak w sposób o wiele łatwiejszy rozwiązywać zadania. Jego sztuczki matematyczne pomogły mi zdać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym w stopniu naprawdę zadowalającym :) Dziękuję:)

avatar
Maciek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 lutego 2012

Gorąco polecam Pana Krzysztofa! Świetny korepetytor, potrafi wytłumaczyć ( nawet przez internet !!! ), cierpliwy i konkretny. Jeśli Ty również jesteś w patowej sytuacji z programowania, w jakiej ja miałem nieprzyjemność się znaleźć, too... Kontaktuj się czym prędzej z Panem Krzyśkiem!

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 lutego 2012

Gorąco polecam!! Naprawdę świetnie tłumaczy wszystkie zagadnienia, w przejrzysty i prosty sposób, w ciągu niecałych 3 miesięcy udało mi się z Panem Krzysztofem nauczyć więcej niż przez cale Liceum :) Jeszcze raz POLECAM!

avatar
Katarzyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 grudnia 2011

Szczerze POLECAM! Krzysztof potrafi w szybki i bardzo zrozumiały sposób przekazać swoją wiedzę. Ponad to każdy program opatruje w komentarze, które są świetną pomocą przy nauce. Podczas kilku lekcji nadrobił ze mną zaległości z liceum i sprawił:) że jako jedna z niewielu zdałam kolokwium:))!!!

avatar
Karol
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 grudnia 2011

Dobry programista. Świetnie tłumaczy. Zdałem wszystkie kolokwia :) POLECAM !

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.